ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ตรวจผล "สลากออมสิน" ผลการออกเลข "สลากออมสินพิเศษ 2 ปี" และ "สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี" ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี เดือนที่ 12/2564 วันที่ 1 ธันวาคม 2564

อันดับที่ 1     ออก 1 ครั้ง     1 อันดับ     อันดับละ 5,000,000 บาท

งวดที่ 209 ฎ 9889812

อันดับที่ 2     ออก 1 ครั้ง      1 อันดับ     อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 208 H 6599636

อันดับที่ 3     ออก 5 ครั้ง     2,960 อันดับ     อันดับละ 10,000 บาท

0442713          2910446          7086957          8693073          9665485

อันดับที่ 4     ออก 10 ครั้ง 
งวดที่ 201 - 204     620 อันดับ     อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 205 - 216     5,300 อันดับ     อันดับละ 3,000 บาท

0298059          0876103          1124260          2241291          2916737

3661628          4201696          6505604          8108792          9161292

อันดับที่ 5     ออก 15 ครั้ง     8,880 อันดับ     อันดับละ 1,000 บาท

1177696          1287015          1617043          1897094          2309136

3487124          3659986          4101202          4987684          5441289

5516828          6537528          8376748          8606160          9871585

 

เลขท้าย 4 ตัว     ออก 1 ครั้ง 
งวดที่ 201 - 202     46,786 อันดับ     อันดับละ 100 บาท
งวดที่ 203 - 204     12,790 อันดับ     อันดับละ 80 บาท
งวดที่ 205 - 206     73,259 อันดับ     อันดับละ 60 บาท
งวดที่ 207 - 216     452,436 อันดับ     อันดับละ 50 บาท

4796

เลขท้าย 3 ตัว     ออก 1 ครั้ง
งวดที่ 201 - 202     467,836 อันดับ     อันดับละ 50 บาท
งวดที่ 203 - 204     127,874 อันดับ     อันดับละ 40 บาท
งวดที่ 205 - 206     732,575 อันดับ     อันดับละ 25 บาท
งวดที่ 207 - 216     4,524,059 อันดับ     อันดับละ 20 บาท

761

ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 2 ปี-พิเศษดิจิทัล 2 ปี งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2564