ตรวจผล สลากออมสิน พิเศษ 3 ปี-พิเศษดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ตรวจผล สลากออมสิน พิเศษ 3 ปี-พิเศษดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ตรวจผล "สลากออมสิน" ผลการออกเลข "สลากออมสินพิเศษ 3 ปี" และ "สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี" ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี เดือนที่ 11/2564 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564


อันดับที่ 1      ออก 3 ครั้ง     3 อันดับ     อันดับละ 10,000,000 บาท

งวดที่ 128 E 2590995          งวดที่ 131 ส 7785728

งวดที่ 137 ภ 5292563

 

เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1 ออก     3 ครั้ง     3,903 อันดับ     อันดับละ 10,000 บาท

2590995          5292563          7785728

 

อันดับที่ 2     ออก 2 ครั้ง     2 อันดับ     อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 86 Y 7326639          งวดที่ 125 ฎ 7208593

อันดับที่ 3     ออก 2 ครั้ง     2,604 อันดับ     อันดับละ 20,000 บาท

0038333          8702110

 

อันดับที่ 4 ออก 5 ครั้ง 
งวดที่ 86, 114-134     5,740 อันดับ     อันดับละ 10,000 บาท
งวดที่ 135-138     770 อันดับ     อันดับละ 8,000 บาท

1051077          2479285          8607211          8775287          8902829

 

อันดับที่ 5 ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 86, 114-134     11,480 อันดับ     อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 135-138     1,540 อันดับ     อันดับละ 3,000 บาท

0816466          1096343          1621396          2619750          2955464

3882088          6573990          8263153          8472494          9075816

 

เลขท้าย 6 ตัว ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 114-134     22,880 อันดับ     อันดับละ 400 บาท
งวดที่ 135-138     3,072 อันดับ     อันดับละ 300 บาท

360416          408216

 

เลขท้าย 5 ตัว ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 114-134     227,996 อันดับ     อันดับละ 300 บาท
งวดที่ 135-138     30,668 อันดับ     อันดับละ 200 บาท

72653          89231

 

เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 114-134     2,279,206 อันดับ     อันดับละ 150 บาท
งวดที่ 135-136     167,272 อันดับ     อันดับละ 125 บาท
งวดที่ 137-138     139,326 อันดับ     อันดับละ 100 บาท

0693          8696

ตรวจผล สลากออมสิน พิเศษ 3 ปี-พิเศษดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564