ตรวจผล สลากออมสิน พิเศษ 1 ปี-พิเศษดิจิทัล 1 ปี งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ตรวจผล สลากออมสิน พิเศษ 1 ปี-พิเศษดิจิทัล 1 ปี งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ตรวจผล "สลากออมสิน" ผลการออกเลข "สลากออมสินพิเศษ 1 ปี" และ "สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี" ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : สลากออมสินพิเศษ 1 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี เดือนที่ 11/2564 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564


อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 3,000,000 บาท

งวดที่ 7 จ 7057309

 

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท

งวดที่ 8 S 1580674

 

อันดับที่ 3     ออก 5 ครั้ง     1,525 อันดับ     อันดับละ 2,000 บาท

0347471          2284449          2592060          5476413          9360796

 

อันดับที่ 4     ออก 10 ครั้ง     3,050 อันดับ     อันดับละ 800 บาท

0142405          1222156          1688868          2122596          2770523

3801258          4405980          5257486          5790298          7144079

 

อันดับที่ 5     ออก 15 ครั้ง     4,575 อันดับ     อันดับละ 200 บาท

0353146          0396145          0525863          0721520          1531315

4422094          4509930          4658489          6162071          7946928

8200054          8325372          9245486          9393328          9600041

 

เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 602,450 อันดับ อันดับละ 20 บาท

5587          9362

ตรวจผล สลากออมสิน พิเศษ 1 ปี-พิเศษดิจิทัล 1 ปี งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564