ผลตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. 16 พฤศจิกายน 2564

ผลตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. 16 พฤศจิกายน 2564

ผลตรวจสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 21 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ครั้งที่ 37 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ครั้งที่ 30 ชุดเกษตรมั่งคั่ง ง ครั้งที่ เร ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 3 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ครั้งที่ 27 ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

 

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท 

ชุดเกษตรมั่นคง3          RR 255 9744

 

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 15,000,000 บาท  

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง4          ม7 255 9744

 

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง3          น8 2559744

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง5          ขP 2559744

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง6          ชE 2559744

 

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 ชุดเกษตรมั่งคั่ง ร รางวัลละ 20,00 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 10,000 บาท

2559744

 

รางวัลที่ 2

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง4 รางวัลละ 10,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง5 รางวัลละ 7,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง6 รางวัลละ 5,000 บาท

1816184          4657097          7967616

 

เลขท้าย 3 ตัว

ชุดเกษตรมันคง 3 รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง3 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 45 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง5 รางวัลละ 30 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 10 บาท

130          867

 

เลขท้าย 4 ตัว

ชุดเกษตรมันคง 3 รางวัลละ 300 บาท สถากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง4 รางวัลละ 90 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 50 บาท สอากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท และรางวัลละ 2,000 บาท ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม

9952

 

รางวัลที่ 3 
ชุดเกษตรมันคง 3 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดเกษตรมั่งคั่ง 3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 5,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท

0532170          1451447          2108163          2678860          3162798

6260486          6788064          7335573          7907628          9648264

 

รางวัลที่ 4 

ชุดเกษตรมั่นคง3 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 2,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 1,000 บาท 

0102728          0231552          1053758          2819181          3496594

3729715          3972997          4329996          4553715          4954580

5174248          5838001          6194045          6931037          6977385

7082369          7578909          7672782          8301443          9834465

รางวัลที่ 5

ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง3 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 4 รางวัลละ 1,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 และชุดเกษตรมั่งคั่ง6 รางวัลละ 500 บาท

0017584          0238546          0371942          0424686          0478867

0518498          0643973          0850868          0945403          0969236

1043191          1128772          1312357          1334716          1440136

1448538          1458776          1505817          1554483          1649218

1696388          1798308          1815145          2073905          2178768

2317154          2515531          2528856          2576244          2632359

2805215          2845675          2878726          2954817          3114775

3141988          3299669          3427184          3472668          3572593

3683458          3791791          3906195          3978845          4003373

4207272          4263893          4280607          4305310          4326630

4340713          4357732          4471975          4611320          4804820

4866002          5176998          5435718          5460693          5538129

5571885          5695206          5829240          5894698          5983147

6334531          6445290          6474168          6564394          6852502

6896428          7047934          7111831          7200663          7302635

7453127          7510735          7609031          7613233          7639906

7969518          7999319          8170416          8216275          8327553

8503882          8548590          8744284          8949731          8964898

8982066          9189636          9294341          9434298          9504023

9543040          9574771          9627344          9646637          9917480

สลากกออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลเลข 4 ตัว เสี่ยงหมวด มูลค่า 2,000,0000 บาท จำนวน 1 รางวัล ตรวจรางวัลเฉพาะงวดที่ออม โดยใช้เลขท้าย 4 หลักของรางวัลที่ 1

ปกชง 9744

 

รางวัลพิเศษ

ชุดเกษตรมั่นคง 3 เงินสดมูลค่ารางวัลละ 1,000,000 บาท

RD 8307365          RC 9386821          RP 1079843           RL 7972327          RA 0591020