ปลัดวธ.เปิดท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ปลัดวธ.เปิดท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เดินสายเปิดท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” หวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับชุมชนต้นแบบแล้วขยายไปยังชุมชนทั่วประเทศหลังโควิดคลี่คลาย

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้เดินทางมาตรวจราชการ ก่อนที่จะเป็นประธานเปิด“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมวัดศรีดอนคํา มี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ สิบเอกหญิง กรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ นายเอกชัย นายโกมล พานิชพันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอลอง นางมยุรี โล่นิมิตร ผู้แทนชุมชนคุณธรรมวัดศรีดอนคํา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมให้การต้อนรับ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดศรีดอนคํา ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในการมาตรวจราชการในวันนี้เนื่องจากว่าทางชุมชนวัดศรีดอนคำ จ.แพร่ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นชุมชนหนึ่งใน10 ชุมชนต้นแบบที่กระทรวงวัฒนธรรมได้พิจารณาจากทั่วทั้งประเทศ 228 ชุมชนแล้วคัดเลือก 10 ชุมชนต้นแบบ เพื่อให้ 10 ชุมชนต้นแบบนี้เป็นชุมชนหลักที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนทั่วทั้งประเทศ และเพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนต่างๆได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในชุมชนต้นแบบนี้ กระทรวงวัฒนธรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดคลี่คลาย ชุมชนจะสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้

 

 

 

สำหรับ เสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมวัดศรีดอนคำ คือความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่มีความเข้มแข็ง อีกทั้งมีอารยะธรรมโบราณที่เก่าแก่น่าค้นหาเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง มีเสน่ห์ที่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พื้นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

 

สิ่งสำคัญที่อยากให้เกิดขึ้นทั่วประเทศคือ เรื่องของแหล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชน เพื่อที่จะให้คนในชุมชนมีความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยการถ่ายทอดให้คนต่างชุมชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ว่าประเทศไทย ในแต่ละพื้นที่ชุมชนมีอารยะธรรมที่เก่าแก่โบราณ มีวิถีชีวิตของแต่ละชุมชนที่สืบทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบัน

 

กระทรวงวัฒนธรรมหวังว่า 10 ชุมชนต้นแบบ รวมไปถึงชุมชนต่างๆในประเทศไทย จะช่วยสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็ง ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวตามแบบวิถีชุมชน ทั้งนี้ต้องได้รับการร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่รวมไปถึงประชาชนในท้องถิ่น ช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ซึ่งเป็นชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ และมีผลการดำเนินงานได้แก่ 1.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนบุรี ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 2.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 3.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 4.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสามช่องเหนือ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 5.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 6.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 7.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเก่าริมน้ำประแส ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 8.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 9.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี และ10.ชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์