“ปฐมกาลภาพยนตร์ในสยาม” เปิดให้ชม 15 ตุลาคม

“ปฐมกาลภาพยนตร์ในสยาม” เปิดให้ชม 15 ตุลาคม

นิทรรศการวิดีโอจัดวาง ที่สร้างสรรค์โดยศิลปินรุ่นใหม่ 5 คน เกี่ยวกับวันกำเนิดภาพยนตร์ในสยาม พร้อมเปิดให้ชมแล้วหลังจากต้องเลื่อนการเปิดงานมาครั้งหนึ่ง

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จะจัดรอบนำชมพิเศษ สำหรับผู้ที่สนใจเที่ยวชมนิทรรศการชุดใหม่ล่าสุดของหอภาพยนตร์ ในชื่อนิทรรศการ ‘ปฐมกาลภาพยนตร์ในสยาม’ (Genesis: The Birth of Cinema in Siam) ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.

นิทรรศการวิดีโอจัดวางนี้สร้างสรรค์ขึ้นโดยศิลปินรุ่นใหม่ 5 คน ที่ได้รับโจทย์ให้ถ่ายทอดเรื่องราว ‘วันกำเนิดภาพยนตร์ในสยาม’ ผ่านมุมมองแนวคิดของตนเอง ด้วยการผลิตเป็น Video installation จำนวน 5 ชิ้นงาน

จัดแสดงอยู่ภายในห้องนิทรรศการชั้น 3 อาคารสรรพสาตรศุภกิจ โดยในรอบวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นรอบพิเศษ จะมีศิลปินเข้าร่วมบรรยายให้กับผู้เข้าชมได้ฟังด้วย

“ปฐมกาลภาพยนตร์ในสยาม” เปิดให้ชม 15 ตุลาคม ชิ้นงานและศิลปินทั้ง 5 คน ที่ร่วมสร้างงานชุดนี้ ได้แก่

1. ชีวิตหมุนไป : Rolling Life โดย ThaDa lab

2. ♤(โพธิ์) : ♤(Pho) โดย สะรุจ ศุภสุทธิเวช

3. ที่ระลึก : Recollective Space โดย ณัท เศรษฐ์ธนา4. สะเก็ดประกาย : Spark From the Past โดย อชิตพนธ์ เพียรสุขประเสริฐ

5. แสงมัวบอด : Blinded by the Light โดย ชนสรณ์ ชัยกิตติภรณ์ “ปฐมกาลภาพยนตร์ในสยาม” เปิดให้ชม 15 ตุลาคม นิทรรศการ "ปฐมกาลภาพยนตร์ในสยาม” เดิมมีกำหนดเปิดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 124 ปี วันกำเนิดภาพยนตร์ในสยาม แต่จำเป็นต้องเลื่อนไปตามสถานการณ์

“ปฐมกาลภาพยนตร์ในสยาม” เปิดให้ชม 15 ตุลาคม ขณะนี้นิทรรศการพร้อมแล้วสำหรับผู้สนใจมาเยี่ยมชม โดยเปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 17.00 น. ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 - 30 มกราคม 2565

สอบถามโทร 02 482 2013 - 5  หรือเว็บ https://fapot.or.th/main/news/824?fbclid=IwAR1BFTqXvfcf_nQW_A2eYh7ss2r-CqOdO92zYRmYwIBMfI_Yri3G_-3RNG