"มาริโอ้-ใหม่ เจริญปุระ" คว้ารางวัลนำชาย-นำหญิง "ทีวีสีขาว"

"มาริโอ้-ใหม่ เจริญปุระ" คว้ารางวัลนำชาย-นำหญิง "ทีวีสีขาว"

งานประกาศรางวัลที่จัดทำขึ้นมีอยู่มากมาย โดยมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป แต่สำหรับ รางวัลทีวีสีขาว เป็นรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนโดย กสทช. หน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการด้านผู้ผลิตรายการในวงการโทรทัศน์ประเทศไทยโดยตรง

เป็นการจัดงานประกาศมอบรางวัลเป็นครั้งที่สองแล้ว สำหรับ รางวัลทีวีสีขาว จัดทำขึ้นตามวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานทางโทรทัศน์ที่มีคุณภาพในสาขาต่างๆ จากการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับนักวิจารณ์และนักสื่อสารมวลชน

ทุกรางวัลถูกตัดสินอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใสที่สุด โดย มูลนิธิจำนง รังสิกุล เป็นผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ

"มาริโอ้-ใหม่ เจริญปุระ" คว้ารางวัลนำชาย-นำหญิง "ทีวีสีขาว" นักแสดงนำชายดีเด่น (มาริโอ้ เมาเร่อ) Cr.White TV Awards 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนงานประกาศออกไปหลายครั้ง ในที่สุด ก็ถึงเวลาประกาศรางวัลทีวีสีขาว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564

พยางค์ คชาลัย ประธานมูลนิธิ จำนง รังสิกุล กล่าวว่า มูลนิธิฯ เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในวงการโทรทัศน์เป็นอย่างมาก

ในปีนี้ มูลนิธิ ได้รับความไว้วางใจจาก กสทช. ให้ดำเนินโครงการเป็นครั้งที่ 2 ในช่วงปี 2562-2563 เชื่อมั่นว่า 'รางวัลทีวีสีขาว' จะเป็นสัญลักษณ์รางวัลที่มีคุณค่า ได้รับการยอมรับ เป็นกำลังใจแก่ผู้ผลิตรายการและบุคลากรในวงการโทรทัศน์ดิจิทัล รวมทั้งเปิดมิติใหม่ของการสร้างสรรค์ พัฒนาคุณภาพ ทั้งรูปแบบและเนื้อหาโทรทัศน์ให้ก้าวหน้ามากขึ้น”

"มาริโอ้-ใหม่ เจริญปุระ" คว้ารางวัลนำชาย-นำหญิง "ทีวีสีขาว" นักแสดงนำหญิงดีเด่น (ใหม่ เจริญปุระ) Cr.White TV Awards

ที่สำคัญ รายการที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ ทุกประเภท เป็นรายการที่เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช. เป็นรายการที่ออกอากาศระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563

ผลรางวัล มีดังต่อไปนี้

ประเภทบุคคล 10 รางวัล ดังนี้

1. รางวัลผู้ดำเนินรายการข่าวดีเด่น

ได้แก่ ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ จาก รายการ เจาะประเด็นข่าวค่ำ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 HD

2. รางวัล ทีมรายงานข่าวดีเด่น

ได้แก่ ทีมข่าว 7HD จาก รายการข่าว เปิดเส้นทางทุจริตเงินอุดหนุนโรงเรียนปอเนาะ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7 HD

3. รางวัล พิธีกรหญิงดีเด่น

ได้แก่ อรอุมา เกษตรพืชผล จากรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ช่องหมายเลข 3

4. รางวัล พิธีกรชายดีเด่น

ได้แก่ มาโนช พุฒตาล จาก รายการสามัญชนคนไทย สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ช่องหมายเลข 3

5. รางวัล ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ดีเด่น

ได้แก่ ศัลยา สุขะนิวัตติ์ จาก ละครก่อนอรุณจะรุ่ง สถานีโทรทัศน์ ช่อง GMM 25

"มาริโอ้-ใหม่ เจริญปุระ" คว้ารางวัลนำชาย-นำหญิง "ทีวีสีขาว" ผู้เขียนบทละครโทรทัศน์ดีเด่น (ศัลยา สุขะนิวัตติ์) Cr.White TV Awards

6. รางวัล ทีมสร้างสรรค์เพลงละครโทรทัศน์ดีเด่น

ไดัแก่ เพลง กลางหัวใจ เนื้อร้อง ปิติ ลิ้มเจริญ ทำนอง/เรียบเรียง หนึ่ง จักรวาล เสาธงยุติธรรม จาก ละคร รักแลกภพ สถานีโทรทัศน์ ช่อง One 31

7. รางวัล ผู้กำกับการแสดงดีเด่น

ได้แก่ ชุดาภา จันทเขตต์ จาก ละครทองเอกหมอยา ท่าโฉลง สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 HD

"มาริโอ้-ใหม่ เจริญปุระ" คว้ารางวัลนำชาย-นำหญิง "ทีวีสีขาว" ผู้กำกับการแสดงดีเด่น (ชุดาภา จันทเขตต์)กับละครดีเด่น (ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง /ปิยะ เศวตพิกุล) Cr.White TV Awards

8. รางวัล ทีมนักแสดงดีเด่น

ได้แก่ ทีมนักแสดง เลือดข้นคนจาง จากละครเลือดข้นคนจาง สถานีโทรทัศน์ ช่อง One 31

"มาริโอ้-ใหม่ เจริญปุระ" คว้ารางวัลนำชาย-นำหญิง "ทีวีสีขาว"

ทีมนักแสดงดีเด่น (เลือดข้นคนจาง /คัทลียา แมคอินทอช,ต่อ ธนภพ')Cr.White TV Awards

9. รางวัล นักแสดงนำหญิงดีเด่น

ได้แก่ ใหม่ เจริญปุระ จาก ละครกรงกรรม สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 HD

10. รางวัล นักแสดงนำชายดีเด่น

ได้แก่ มาริโอ้ เมาเร่อ จาก ละครทองเอกหมอยาท่าโฉลง สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 HD

ประเภทรายการ 10 รางวัล มีดังนี้

1. ผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัล รายการข่าวดีเด่น

จากรายการ TNNข่าวค่ำ สถานีโทรทัศน์ทีเอ็นเอ็น ช่อง 16

2. ผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัล รายการสารคดีดีเด่น

จากรายการ อสท on TV สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD

3. ผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัล รายการกีฬาสร้างสรรค์ดีเด่น

จากรายการ ศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน้ำ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ช่องหมายเลข 3

"มาริโอ้-ใหม่ เจริญปุระ" คว้ารางวัลนำชาย-นำหญิง "ทีวีสีขาว" รูปหมู่รวมหลายรางวัล (สุวิกรม อัมระนันทน์, อรอุมา เกษตรพืชผล, มาโนช พุฒตาล) Cr.White TV Awards

4. ผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัล รายการสำหรับเด็กและเยาวชนดีเด่น

จากรายการ Kid Rangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ช่องหมายเลข 3

5. ผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัล รายการสำหรับครอบครัวดีเด่น

จากรายการ ช่างประจำบ้าน สถานีโทรทัศน์ อมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34

6. ผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัล รายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

จากรายการ ไทยศิลป์ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ช่องหมายเลข 3

"มาริโอ้-ใหม่ เจริญปุระ" คว้ารางวัลนำชาย-นำหญิง "ทีวีสีขาว" รายการส่งเสริมชุมชนดีเด่น-คาราวานสำราญใจ /ชาลอต โทณวณิก และ รายการส่งเสริมการศึกษาเทคโนโลยีดีเด่น-Win Win WAR Thailand/ รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ Cr.White TV Awards

7. ผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัล รายการปกิณกะดีเด่น

จากรายการ ยินดีที่ได้รู้จัก สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ช่องหมายเลข 3

8. ผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัล รายการส่งเสริมการศึกษาหรือเทคโนโลยีดีเด่น

จากรายการ Win Win WAR Thailand Season 2 สถานีโทรทัศน์ อมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34

9. ผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัล รายการส่งเสริมชุมชนดีเด่น

จากรายการ คาราวานสำราญใจ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 HD

10. ผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัล รายการละครดีเด่น

จากละคร ทองเอกหมอยาท่าโฉลง สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 HD