รมว.ท่องเที่ยว-ภาคธุรกิจ หารือแนวทางเดินหน้า ‘Phuket SandBox’ รับมือโควิด

รมว.ท่องเที่ยว-ภาคธุรกิจ หารือแนวทางเดินหน้า ‘Phuket SandBox’ รับมือโควิด

รมว.ท่องเที่ยว-ภาคธุรกิจ หารือแนวทางเดินหน้า "Phuket SandBox" รับมือโควิด ฟื้นฟูการท่องเที่ยว-บริหารแบบพิเศษ-แผนกระตุ้นตลาดในประเทศ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องความคืบหน้า แนวทางการแก้ ปัญหา และอุปสรรค ของโครงการ “Phuket Sandbox” ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการการทำงานระหว่างทุกภาคส่วนว่าจะว่าจะเดินหน้าโครงการ Phuket Sand Box ต่ออย่างไร ให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบัน เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ปลอดภัยทั้งต่อประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ควบคู่ไปพร้อม ๆ กับการเดินหน้าเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่เน้นย้ำในเรื่องของความยั่งยืน 

162791549842

โดยในที่ประชุมได้หารือถึงจุดบกพร่องของโครงการฯ และแนวทางแก้ไข, ความเป็นไปได้ของการบริหารจังหวัดภูเก็ตหรือ Phuket Sand box ในรูปแบบการบริหารแบบพิเศษ (Blue Zone), แนวทางการกระตุ้นตลาดในประเทศในรูปแบบ Left-eye Products Approach หรือการนำเสนอสินค้าและบริการ กิจกรรมการท่องเที่ยวในมิติใหม่ โดยการต่อยอดยุทธศาสตร์ GEMMSS ของจังหวัดภูเก็ต (Gastro – Edu – Marina – Medical – Sport – Smart) รวมถึงการส่งเสริมและสร้างสรรค์ เทศกาล งานประเพณี และกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่นสู่สากล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มรายได้/จำนวนพักเฉลี่ย/New Quality Segment  

162791549899

พร้อมกันนี้ในช่วงบ่าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะนักกีฬาเทควันโด น้องเทนนิส พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ โค้ชเช รวมถึงหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เดินทางเยี่ยมชมการเตรียมการเปิดโรงพยาบาลสนาม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และร่วมบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ ที่จำเป็น เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ป่วยโควิด-19