‘นิทรรศการภูเก็ต’ เพื่อสนองนโยบาย ‘ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์’

‘นิทรรศการภูเก็ต’ เพื่อสนองนโยบาย ‘ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์’

“มิวเซียมสยาม” ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต เปิด “นิทรรศการภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวจากขุมเหมือง” สนับสนุนนโยบาย “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายด้วยแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต และ 40 เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ สนับสนุนนโยบาย ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ของรัฐบาล จัด นิทรรศการภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวจากขุมเหมือง พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ภูเก็ต ภายใต้ชื่อ “เที่ยว – ประทับ – แลก – ลุ้น” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายด้วยแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

162593813122

นิทรรศการภูเก็ต นำเสนอองค์ความรู้ เรื่องราวความเปลี่ยนแปลงของภูเก็ต จากยุคเหมืองแร่รุ่งเรืองสู่เมืองแห่งการท่องเที่ยว นับตั้งแต่วิกฤตสงครามโลกครั้งที่ 2 “เหมืองดีบุก” หัวใจของเศรษฐกิจภูเก็ตไม่สามารถกลับมาทำได้ดีดังเดิม ชาวเมืองต่างมองหาช่องทางในการประกอบอาชีพอื่นควบคู่กันไป จึงเกิดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขึ้น และพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ซึ่งกว่าเมืองภูเก็จจะกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกนั้น ได้ผ่านจุดเปลี่ยนและเหตุการณ์สำคัญมาอย่างมากมาย ถือเป็นพัฒนาการช่วงสำคัญของเมืองที่ถ่ายทอดผ่าน 6 โซนจัดแสดง ได้แก่

162593820718

    162593831067

โซน 1) ภูเก็ตที่ทุกคนรู้จัก : สำรวจภาพจำที่ผู้คนมีต่อภูเก็ต เช่น เหมืองแร่ ทะเล เมืองเก่า อะไรคือสิ่งที่ทุกคนนึกถึง เมื่อพูดถึงภูเก็ต

โซน 2) เส้นทางสู่เมืองท่องเที่ยว : เปิดไทม์ไลน์ของภูเก็ตจากยุคเหมืองแร่รุ่งเรืองสู่เมืองท่องเที่ยว ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจดีบุกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนเปลี่ยนเข้าสู่ยุคท่องเที่ยวในทุกวันนี้

โซน 3) เมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : จากความรุ่งเรืองของเหมืองแร่ ได้นำพาผู้คนและวัฒนธรรมอันหลากหลายมาสู่ดินแดนแห่งนี้ ผสมผสานจนเกิดอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ในยุคการท่องเที่ยว มรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ได้ถูกชุบชีวิตอีกครั้ง เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

162593866639

โซน 4) ภูเก็ตในสายตานานาชาติ : ภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ

โซน 5) แหล่งการเรียนรู้จากขุมเหมือง : เปิดเรื่องราวของแหล่งการเรียนรู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่เกิดขึ้นในยุคเหมืองแร่รุ่งเรืองไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ขององค์การยูเนสโก เครือข่ายระดับโลก

 

162593871652

    ในงานนิทรรศการภูเก็ต จัดแสดงที่มิวเซียมภูเก็ต 

โซน 6) เที่ยว ประทับ แลก ลุ้น : ชวนทุกคนมาเปิดประสบการณ์ เที่ยว เรียนรู้ ภูเก็ต เครือข่ายระดับโลกเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารและเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองไปกับการ ชิม ช็อป ร้านอาหารแนะนำ เที่ยวครบแลกลุ้นรางวัลพิเศษมากมายกับมิวเซียมภูเก็ต และเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ทั่วภูเก็ต

162593855729

นายกฤชณรัตน์ สิริธนาโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในยุคใหม่ ต้องขับเคลื่อนองค์ความรู้ของเมืองและสังคม ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงและรับฟังสิ่งที่คนกับเมืองต้องการ เป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยพัฒนาเมือง ยกตัวอย่าง นครภูเก็ตจะจัดงานประเพณีพ้อต่อ งานกินผัก หรือประเพณีสำคัญของเมือง มิวเซียมแห่งนี้จะมีหน้าที่ค้นคว้าและส่งต่อความรู้ให้กับคนภูเก็ตและนักท่องเที่ยวเข้าใจที่มาและความสำคัญของงาน ด้วยรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและน่าสนใจ อีกทั้งยังสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้ทันสถานการณ์เพื่อเผยแพร่ไปสู่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ”

162593890842

162593879698

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมกิจกรรม เที่ยว ประทับ – แลก – ลุ้น เป็นกิจกรรมที่เชิญชวนคนภูเก็ตและนักท่องเที่ยวมาเปิดประสบการณ์เที่ยวเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารและเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก โดยมีแหล่งเรียนรู้และร้านแนะนำ ที่ได้รับเครื่องหมาย SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration) เข้าร่วมกว่า 40 แห่ง โดยนำมิวเซียมไกด์ไปประทับตราสัญลักษณ์แหล่งเรียนรู้ 2 แห่งและร้านแนะนำ 1 แห่ง จนครบตามเงื่อนไข แล้วนำไปแลกเป็นเหรียญดีบุกภูเก็ต ซึ่งเป็นเหรียญที่ระลึก ผลิตในจำนวนจำกัด พร้อมรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษกินเที่ยวพัก รวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2564 พร้อมประกาศผลรางวัลลุ้นในวันที่ 9 กันยายน นี้ ทาง FB:  @museumphuket

162593883575

162593885624

นิทรรศการภูเก็ต จัดแสดงที่ มิวเซียมภูเก็ต ภูเก็ตนครา เพอรานากันนิทัศน์ เปิดวันอังคาร – อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) เวลา 9.00 – 16.30 น. เข้าชมเป็นกลุ่มคณะโปรดแจ้งล่วงหน้า โทร.09 4807 7873