'เครือเนชั่น' งดจัดกิจกรรม วันครบรอบ 50 ปี ก่อตั้งเครือเนชั่น ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

'เครือเนชั่น' งดจัดกิจกรรม วันครบรอบ 50 ปี ก่อตั้งเครือเนชั่น ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

"เครือเนชั่น" แจ้งงดจัดกิจกรรม วันครบรอบ 50 ปี ในการก่อตั้งเครือเนชั่น วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

เครือเนชั่น ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางบริษัท จำเป็นต้องงดจัดกิจกรรม วันครบรอบ 50 ปี ในการก่อตั้งเครือเนชั่น วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 โดยเป็นตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ในฐานะผอ.ศบค. ฉบับที่ 25 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ชาวเนชั่นขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

162497024994