อช.อ่าวสยาม พบ 'เต่ากระ' วางไข่เกาะทะลุ เพิ่มเป็นรังที่ 2

อช.อ่าวสยาม พบ 'เต่ากระ' วางไข่เกาะทะลุ เพิ่มเป็นรังที่ 2

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม พบ 'เต่ากระ' วางไข่เกาะทะลุ เพิ่มเป็นรังที่ 2

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2564) นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี แจ้งว่า เวลาประมาณ 06.23 น. เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเล สยาม ลาดตระเวนและเฝ้าระวังการขึ้นวางไข่ของเต่ากระในพื้นที่เกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบร่องรอยการขึ้นวางไข่แต่ไม่พบแม่เต่ากระ บริเวณอ่าวเทียน ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติฯ

ผลสำรวจบริเวณโดยรอบ พบหลุมวางไข่ (รังที่ 2) เจ้าหน้าที่จึงทำการขุดหลุม พบไข่เต่า ทั้งหมด 148 ฟอง และได้ทำการเคลื่อนย้ายไข่เต่าไปยังจุดอนุบาลฯ สำหรับแม่เต่ากระ วัดขนาดรอยพายได้ 75 เซนติเมตร ความกว้างของหลุม 20 เซนติเมตร ความลึกของหลุม 43 เซนติเมตร ห่างจากน้ำทะเล 18 เมตร ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติจะเฝ้าระวังและเก็บข้อมูลการวางไข่ของเต่ากระ ตลอด 24 ชั่วโมง ต่อไป

สำหรับ พื้นที่เกาะทะลุ เป็นแหล่งที่เต่ากระขึ้นมาวางไข่ทุกปี “เต่ากระ” ถือเป็นสัตว์ทะเลหายากที่สัตว์ป่าคุ้มครองตาม พรบ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และจัดอยู่ใน Appendix 1 ของอนุสัญญาไซเตส (CITES) ด้วย

162166550362

162166549166

162166547719

162166554842

162166553180

162166552012