รพ. กรุงเทพ ขอชี้แจง กรณีมีมิจฉาชีพหลอกลวง เรื่องชำระเงินจองวัคซีนล่วงหน้า

รพ. กรุงเทพ ขอชี้แจง กรณีมีมิจฉาชีพหลอกลวง  เรื่องชำระเงินจองวัคซีนล่วงหน้า

โปรดระวัง มิจฉาชีพหลอกลวง เรื่องชำระเงินจองวัคซีนล่วงหน้า

เนื่องจากมีมิจฉาชีพ ได้ปลอมบัญชีในสื่อออนไลน์  ทั้ง Facebook และ  Line โดยใช้โลโก้ขององค์กร และข้อความ  ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวและชำระเงินเพื่อจองวัคซีนล่วงหน้า

 

ขอเรียนว่า โรงพยาบาลกรุงเทพ  ในเครือของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS

ยังไม่เปิดให้จองวัคซีนทางเลือก  หรือรับเงินค่าวัคซีนล่วงหน้าแต่อย่างใด  และโรงพยาบาลฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชี Facebook หรือบัญชี Line ดังกล่าว ทั้งนี้ โรงพยาบาลฯ กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับมิจฉาชีพรายนี้ต่อไป

ขอให้ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลกรุงเทพ ผ่านช่องทางต่อไปนี้เท่านั้น 

Website : www.bangkokhospital.com

LINE Official : @Bangkokhospital

Facebook : Bangkok Hospital โรงพยาบาลกรุงเทพ

Twitter : Bangkokhospital