หนีร้อนพึ่งป่า ชวนเที่ยว น้ำตกโยง นครศรีธรรมราช ลำธารกว้างน้ำใส เย็นฉ่ำสบาย

หนีร้อนพึ่งป่า ชวนเที่ยว น้ำตกโยง นครศรีธรรมราช ลำธารกว้างน้ำใส เย็นฉ่ำสบาย

ร้อนมาก อากาศร้อน หนีร้อนมาพึ่งป่า ชวนเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง จ.นครศรีธรรมราช ลำธารกว้างน้ำใส เย็นฉ่ำสบาย โดดเด่นเห็นแต่ไกลน้ำตกไหลลงจากหน้าผาสูงชันมีน้ำไหลลงมาเหมือนเกลียวเชือก รอให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัส

ร้อนมาก ฤดูร้อนที่อากาศร้อนมากกว่าทุกปี ชวนเที่ยวป่า หนีร้อนมาพึ่งป่า ชวนเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีน้ำตกสวยงามชื่อเหมือนอุทยานฯ คือ “น้ำตกโยง” ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำธารกว้างน้ำใส เย็นฉ่ำสบาย โดดเด่นเห็นแต่ไกลน้ำตกไหลลงจากหน้าผาสูงชันมีน้ำไหลลงมาเหมือนเกลียวเชือก รอให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัส

มีสภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าดงดิบชื้น ต้นไม้ขึ้นหนาแน่น เช่น ไม้วงศ์ยาง ไม้กระบาก ไม้ตะเคียน และพันธุ์ไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 

 

หนีร้อนพึ่งป่า ชวนเที่ยว น้ำตกโยง นครศรีธรรมราช ลำธารกว้างน้ำใส เย็นฉ่ำสบาย

 

ลักษณะที่โดดเด่นของน้ำตกโยง

ลักษณะเด่นมีน้ำไหลตลอดทั้งปีมีลำธารกว้างสามารถเล่นน้ำได้ตลอดทั้งลำธาร เป็นน้ำตกที่ไหลลงจากหน้าผาสูงชันมีน้ำไหลลงมาเหมือนเกลียวเชือก 

ทำให้เกิดแอ่งน้ำขนาดใหญ่ แอ่งน้ำกว้างประมาณ 30 เมตร ลึกประมาณ 10 เมตร มีชั้นน้ำตกทั้งหมด 7 ชั้น 

 

หนีร้อนพึ่งป่า ชวนเที่ยว น้ำตกโยง นครศรีธรรมราช ลำธารกว้างน้ำใส เย็นฉ่ำสบาย

นอกจากนี้ยังมีปลาอาศัยอยู่หลายชนิดโดยเฉพาะปลาแงะและปลาพลวง ซึ่งมีจำนวนมากมาแหวกว่ายให้ชม 

 

หนีร้อนพึ่งป่า ชวนเที่ยว น้ำตกโยง นครศรีธรรมราช ลำธารกว้างน้ำใส เย็นฉ่ำสบาย

หนีร้อนพึ่งป่า ชวนเที่ยว น้ำตกโยง นครศรีธรรมราช ลำธารกว้างน้ำใส เย็นฉ่ำสบาย

 

เส้นทางน้ำตกโยง เดินทางไปยังไง?

การเดินทางไปน้ำตกโยง เริ่มจากอำเภอทุ่งสง ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 แยกซ้ายข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ระยะทางเข้าไปประมาณ 3.5 กิโลเมตร จะพบกับความสวยงามของน้ำตกโยง

ซึ่งสามารถเดินเท้าเข้าไปถึงบริเวณน้ำตกไปได้อย่างสะดวกสบาย ทำให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจูงลูกหลานไป “ปิกนิก ริมน้ำตกโยง” 

นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง ยังมีสถานที่สวยงามรอให้ทุกท่านได้มาเยือน อาทิ น้ำตกคลองจัง น้ำตกปลิว เขาเหมน เขารามโรม 

 

หนีร้อนพึ่งป่า ชวนเที่ยว น้ำตกโยง นครศรีธรรมราช ลำธารกว้างน้ำใส เย็นฉ่ำสบาย

บนอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงมีที่พักไหม ห้องพักราคาเท่าไร?

อัตราค่าบริการบ้านพักบนอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

 

หนีร้อนพึ่งป่า ชวนเที่ยว น้ำตกโยง นครศรีธรรมราช ลำธารกว้างน้ำใส เย็นฉ่ำสบาย

 

อัตราบริการเต็นท์บนอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

หนีร้อนพึ่งป่า ชวนเที่ยว น้ำตกโยง นครศรีธรรมราช ลำธารกว้างน้ำใส เย็นฉ่ำสบาย

 

ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

สนใจสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง หมายเลขโทรศัพท์ 075-809-277 อุทยานแห่งชาติน้ําตกโยง -  Nam Tok Yong National Park 

 

หนีร้อนพึ่งป่า ชวนเที่ยว น้ำตกโยง นครศรีธรรมราช ลำธารกว้างน้ำใส เย็นฉ่ำสบาย

 

อ้างอิง-ภาพ : อุทยานแห่งชาติน้ําตกโยง -  Nam Tok Yong National Park , ส่วนอุทยานแห่งชาติ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 นครศรีธรรมราช