'คนละครึ่งเฟส 2' ล่าสุด มีอะไรเพิ่มเติมจาก 'คนละครึ่งเฟสแรก' บ้าง?

'คนละครึ่งเฟส 2' ล่าสุด มีอะไรเพิ่มเติมจาก 'คนละครึ่งเฟสแรก' บ้าง?

ทำความเข้าใจก่อนละทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 2" ล่าสุด มีอะไรเพิ่มเติมจาก "คนละครึ่งเฟสแรก" บ้าง

"คนละครึ่งเฟส 2" จ่อเปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทะเบียนวันที่ 16 ธ.ค. นี้ ซึ่งก่อนที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์เพื่อรับเงินไปใช้จ่าย 3,500 บาท ในครั้งนี้ "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" พาไปเช็ครายละเอียดของโครงการ "คนละครึ่งเฟส 2" ที่แตกต่างจาก "คนละครึ่งเฟสแรก" 2 เรื่อง ดังนี้

 1. วงเงินเพิ่มขึ้น 

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ที่ทำเนียบรัฐบาลวันที่ 2 ธ.ค. 2563 เห็นชอบขยายสิทธิ์คนละครึ่งอีก 5 ล้านราย วงเงินอุดหนุนจากรัฐคนละ 3,500 บาท ส่วนผู้ลงทะเบียนรายเดิมจะได้เพิ่มอีกคนละ 500 บาทแ

(อัพเดท 4 ธ.ค.) สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการไปแล้วจำนวน 10 ล้านคน ในวันที่ 16 ธ.ค.2563 จะมีปุ่มบนเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อให้กดยืนยันสิทธิ์ในการเข้าสู่โครงการระยะที่ 2 เพื่อใช้จ่ายต่อเนื่องในวันที่ 1 ม.ค.2564 ทันที โดยยอดเงินที่ใช้จ่ายในเฟส 1 หากยังมีวงเงินเหลือยอดนั้นจะสมทบไปในเฟส 2 ทันที ดังนั้น ผู้ที่ร่วมโครงการไม่ต้องรีบใช้เงินให้หมด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 2. ร้านค้าที่เข้าร่วมเพิ่มขึ้น 

ข้อมูลจากการแถลงการประชุม ศบศ. มีผู้สื่อข่าวสอบถามถึงการลงทะเบียนร้านค้าใน "คนละครึ่งเฟส 2" ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการคนละครึ่งในเฟส2 นี้ มีการปรับเงื่อนไขต่างจากเดิมเล็กน้อย

โดยในเฟสแรกมีการกำหนดว่า "ร้านค้าที่เป็นนิติบุคคลไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้" แต่สำหรับโครงการใหม่นี้ จะมีการเพิ่มร้านค้าที่เป็นของชุมชน ภายใต้ ... กองทุนหมู่บ้าน และ ...วิสาหกิจชุมชน หากร้านค้าที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ ... 2 ฉบับนี้ สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ด้วย

ทั้งนี้ ร้านค้าที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขสามารถลงทะเบียนในเว็บไซต์ "www.คนละครึ่ง.com" อย่างต่อเนื่อง

160690734716

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขอื่นๆ ของโครงการ "คนละครึ่งเฟส 2" จะเป็นไปตามเกณฑ์ "คนละครึ่งเฟสแรก" ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการลงทะเบียน ช่องทางการลงทะเบียน และช่องทางการใช้เงินของประชาชน ที่สามารถใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ได้ดังเดิม 

รวมถึงคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ที่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย 

2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน 

3. ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ*

4. จนกว่าสิทธิจะหมด

*ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
** ผู้ที่ได้รับสิทธิและใช้สิทธิในโครงการ "คนละครึ่ง" แล้วจะไม่ได้รับสิทธิมาตรการ "ช้อปดีมีคืน"
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: