รวมแอพ ตามติด 'โควิด' ตั้งแต่อาการเสี่ยงถึงพิกัดผู้ป่วย

รวมแอพ ตามติด 'โควิด' ตั้งแต่อาการเสี่ยงถึงพิกัดผู้ป่วย

รวม 5 แอพพลิเคชั่นที่ทำให้รู้เท่าทันสถานการณ์โรคระบาด ‘โควิด-19’

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาด โรค ‘โควิด-19’ มีประชาชนจำนวนไม่น้อยเกิดอาการวิตกกังวล ทั้งอาการเสี่ยงที่จะติดเชื้อ ทั้งจำนวนและพิกัดผู้ป่วย ทั้งขั้นตอนการกักตัว  เทคโนโลยีจึงถูกหยิบมาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยเหลือให้ความรู้และมีความสะดวกสบายแบบไม่ต้องออกไปเสี่ยงติดเชื้อจากข้างนอกบ้าน เพียงใช้มือถือแค่เครื่องเดียว 

“กรุงเทพธุรกิจ รวม 5 แอพพลิเคชั่นที่ทำให้รู้เท่าทันสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19’ ตั้งแต่ต้นจนจบ 

158443101711

  • ใกล้มือหมอ แอพเช็คอาการเสี่ยงของโรคแบบออนไลน์ 

“ใกล้มือหมอ” เป็นแอพพลิเคชั่นในการ เช็คอาการโควิด-19 เบื้องต้นแค่ปลายนิ้วโดยไม่ต้องตรวจเองที่โรงพยาบาล จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คุณสมบัติ

เครื่องมือที่สามารถวินิจฉัยโรคเบื้องต้น โดยแสดงผลของโรคที่มีความเสี่ยงของโรคโควิด-19 3 อันดับแรก มีความแม่นยำประมาณ 70-80%

- ระบบอัลกอริทึม(Algorithm) ซึ่งเป็นกระบวนการการแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบการซักประวัติทางการแพทย์ของแพทย์ เพื่อให้สามารถคัดกรองโรคเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วนำไปสู่การรักษาต่อไป

-สามารถฝากคำถาม ถามแพทย์จริงๆ ผ่านทาง link ในแอพพลิเคชัน 

-รวบรวมอาการที่พบบ่อยในคนทั่วๆ ไปมากถึง 123 อาการ และมีจำนวนโรคให้ค้นหามากกว่า 1,000 โรค ซึ่งในแต่ละโรคยังมีคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับโรคนั้นๆ จากรายการพบหมอศิริราชและสถาบันการแพทย์ที่น่าเชื่อถือหลากหลายสถาบัน

-เป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีศักยภาพในการดูแลรักษาพยาบาลให้คำแนะนำและคัดกรองผู้ป่วยในระดับปฐมภูมิได้ดียิ่งขึ้น ลดภาระงานของโรงพยาบาลในชุมชน แอพพลิเคชันนี้เป็นการนำ

158443111252

  • DDC-Care ระบบติดตามผู้มีความเสี่ยงติดโควิด-19

แอพสำหรับติดตามและประเมินสุขภาพผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตติดต่ออันตราย ซึ่งจะต้องกักตัวเองอยู่ภายในที่พักอาศัยเป็นระยะเวลา 14 วัน

โดยผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงทั้งชาวไทย และต่างประเทศ เมื่อผ่านจุดคัดกรองด่านตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทั้งท่าอากาศยาน ท่าเรือ ด่านพรมแดนทางบก รวม 46 ด่าน หากถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดโรคโควิด-19 จะต้องทำการลงทะเบียนติดตั้งแอพพลิชั่น DDC-Care ลงบนสมาร์ทโฟน เพื่อรายงานสุขภาพเป็นเวลา 14 วัน รวมทั้งจะต้องกดรายงานการเดินทาง เส้นทางการเดินทางของกลุ่มเสี่ยงเพื่อใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อไป นอกจากนี้บุคคลที่อาจติดต่อกับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวยังสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน DDC-Care ใช้รายงานอาการได้เช่นเดียวกัน ซึ่งกรมควบคุมโรคจะประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลสุขภาพที่ได้จากระบบได้อย่างต่อเนื่อง หากพบแสดงอาการเจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าไปให้คำแนะนำและเข้าไปให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

คุณสมบัติ

-รายงานการเดินทาง เส้นทางการเดินทางของกลุ่มเสี่ยงเพื่อใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อไป

-กรมควบคุมโรคจะประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลสุขภาพที่ได้จากระบบได้อย่างต่อเนื่อง 

-หากพบแสดงอาการเจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าไปให้คำแนะนำและเข้าไปให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

158443113510

  • AOT Airports แอพสำหรับผู้ที่มาจากประเทศสุ่มเสี่ยง 

‘AOT Airports’ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะเพื่อมาใช้เก็บข้อมูลเพื่อติดตามนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนที่เดินทางเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย รวมถึงชาวไทยที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชันจากคิวอาร์โค้ดที่ติดตั้งไว้  จุดคัดกรองได้ทันทีในท่าอากาศยานทุกแห่งในประเทศไทย และจะต้องลงทะเบียนกรอกข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ ก่อนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

คุณสมบัติ

-เก็บรวบรวมไว้ที่กรมควบคุมโรค เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามและสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อ COVID-19

-หากพบว่ามีการติดเชื้อภายหลังผ่านเข้าประเทศแล้ว ระบบจะแจ้งให้ กสทช. และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับทราบ

-ติดตามพิกัดที่อยู่ของผู้ป่วยและผู้ที่เดินทางร่วมกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

158443118012

  • SydeKick for ThaiFightCOVID แอพสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องกักตัวที่บ้านและแรงงานไทยที่กลับจากประเทศเสี่ยง

SydeKick for ThaiFightCOVID  ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสำหรับติดตามและเฝ้าระวังผู้มาจากประเทศสุ่มเสี่ยงและต้องกลับไปกักตัวที่ภูมิลำเนา โดยทุกคนต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชันดังกล่าว เพื่อแสดงตัวตนที่อยู่ในจังหวัดตามภูมิลำเนาของตัวเองก่อนออกจากศูนย์กักกันฯ โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีคิวอาร์โค้ดศูนย์กลาง และแต่ละเขตทั้ง 50เขต รวมถึง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการลงทะเบียนเชื่อมต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อคอยตรวจสอบพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของกลุ่มเสี่ยงว่า มีความรับผิดชอบต่อสังคม กักตัวเองอยู่ที่บ้านตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งจะทำงานควบคู่ไปกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดที่จะคอยดูแลอย่างใกล้ชิด หากพบมีผู้ใดฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งข้อมูลของผู้ใช้แอพพลิเคชันจะถูกเก็บเป็นความลับ

คุณสมบัติ

-ติดตามผู้ที่จำเป็นต้องกักตัวที่บ้านและแรงงานไทยที่กลับจากประเทศเสี่ยง

-เฝ้าระวังผ่านระบบ Location Tracking รู้พิกัดกลุ่มเสี่ยง เพื่อนำมาประยุกต์ให้สำนักอนามัย

-ทำการประเมินอาการ และรายงานผลให้ทราบเป็นรายวัน

158443124489

  • COVID-19 tracker แอพเช็คการระบาดในพื้นที่แบบเรียลไทม์ 

 ศูนย์เช็คข่าวโควิด19 อัพเดทเรียลไทม์รวมข้อมูลข่าวสารการระบาดของเชื้อในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย รวมถึงแจ้ง Fake News โดยดึงข้อมูลจากสื่อหลักเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลตนเอง

คุณสมบัติ

-แจ้งพิกัดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศไทย

-แจ้ง Fake News โดยดึงข้อมูลจากสื่อหลัก