อีสานโพลเผยคนดังคว้า13รางวัล มีผลงานโดดเด่นที่สุดแห่งปี

อีสานโพลเผยคนดังคว้า13รางวัล มีผลงานโดดเด่นที่สุดแห่งปี

ผลสำรวจ "ชาวอีสาน" เผยบุคคลมีผลงานโดดเด่นที่สุดแห่งปี จำนวน 13 รางวัล ตูน อาทิวราห์, โป๊ป ธนวรรธน์ , เบลล่า ราณี, ต่าย อรทัย, ธีมะ กาญจนไพริน, ไมค์ ภิรมย์พร, เป็นต้น

วันนี้ (28 ธันวาคม พ.ศ. 2561) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง "รางวัลแห่งปีของคนอีสาน ปี 2561” การสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานเกี่ยวกับบุคคล องค์กร และผลงานที่มีความโดดเด่นที่สุดแห่งปี ในสาขาต่างๆ 13 รางวัล โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2561  และระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 2,195 ราย กระจายตามสัดส่วนและโครงสร้างประชากรในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

การสำรวจนี้ จะให้ชาวอีสานเสนอชื่อ บุคคลหรือองค์กรหรือผลงานที่สมควรได้รับรางวัลแห่งปีในสาขาต่างๆ 13 รางวัล (แบบไม่มีตัวเลือกให้) ซึ่งจากการประมวลผล พบว่า คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกแต่ละรางวัล มีดังนี้
1.) นักเคลื่อนไหวเพื่อสังคม/จิตอาสาแห่งปีตูน อาทิวราห์ คงมาลัย ร้อยละ 19.0บิณฑ์ บันลือฤทธิ์  ร้อยละ 13.4ปวีณา หงสกุล ร้อยละ 11.5อื่น ๆ   ร้อยละ 33.8*ร้อยละ 22.4 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม       

2.) สถานีโทรทัศน์แห่งปี ช่อง 3 ร้อยละ 46.2  ช่อง 7 ร้อยละ 24.8  ช่อง Workpoint  ร้อยละ 8.4 อื่น ๆ   ร้อยละ  18.6*ร้อยละ 2.0  เห็นว่ายังไม่มีที่เหมาะสม  

3.) หนังสือพิมพ์/เว็บไซต์ข่าวแห่งปี ไทยรัฐ ร้อยละ 42.3  เดลินิวส์ ร้อยละ 10.3  มติชน ร้อยละ 7.6        อื่น ๆ   ร้อยละ 24.8  *ร้อยละ 15.0  เห็นว่ายังไม่มีที่เหมาะสม       

4.) ละครจอแก้วแห่งปี ละครเรื่อง บุพเพสันนิวาส ช่อง 3  ร้อยละ 25.5         ละครเรื่อง เมีย 2018 ช่อง One  ร้อยละ 7.0       ละครเรื่อง คมแฝก  ช่อง 3  ร้อยละ 5.8  อื่น ๆ   ร้อยละ 52.5            *ร้อยละ 9.2   เห็นว่ายังไม่มีที่เหมาะสม       

5.) พระเอกแห่งปีโป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ  ร้อยละ 27.3       เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศร้อยละ 12.3       ณเดชน์ คูกิมิยะ ร้อยละ 11.2            อื่น ๆ   ร้อยละ 42.0    *ร้อยละ 7.2  เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม       

6.) นางเอกแห่งปีเบลล่า ราณี แคมเปน  ร้อยละ 26.3       ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ ร้อยละ 11.5แต้ว ณัฐพร เตมีรักษ์ ร้อยละ 7.2      อื่น ๆ   ร้อยละ 48.0    *ร้อยละ 7.0 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม       

7.) นักร้องชายแห่งปีไมค์ ภิรมย์พร   ร้อยละ 13.9        ไผ่ พงศธร ร้อยละ 10.7   ก้อง ห้วยไร่  ร้อยละ 10.4                      อื่น ๆ   ร้อยละ   57.0               *ร้อยละ 8.0 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม       

8.) นักร้องหญิงแห่งปีต่าย อรทัย  ร้อยละ 23.2        จินตหรา พูนลาภ   ร้อยละ 11.1ตั๊กแตน ชลดา  ร้อยละ 5.3  อื่น ๆ   ร้อยละ 49.9                    *ร้อยละ 10.5 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม        

9.) เพลงดังแห่งปีเต่างอย ร้อยละ 6.4ห่อหมกฮวกไปฝากป้า ร้อยละ 5.5ซังได้ซังแล้ว ร้อยละ 4.8อื่น ๆ   ร้อยละ 77.3                        *ร้อยละ 6.0 เห็นว่ายังไม่มีที่เหมาะสม       

10.) วงดนตรี/คณะหมอลำ/คณะลิเกแห่งปีคณะหมอลำเสียงอีสาน   ร้อยละ  15.2     คณะหมอลำระเบียบวาทะศิลป์  ร้อยละ  11.3            คณะหมอลำประถมบันเทิงศิลป์ ร้อยละ 10.5                 อื่น ๆ   ร้อยละ 33.1                      *ร้อยละ 29.9 เห็นว่ายังไม่มีที่เหมาะสม       

11.) ผู้ประกาศข่าว/พิธีกรชายแห่งปีธีมะ กาญจนไพริน ร้อยละ 14.1      ภาษิต  อภิญญาวาท  ร้อยละ 13.1กิตติ สิงหาปัด   ร้อยละ  12.7         อื่น ๆ   ร้อยละ 49.6                       *ร้อยละ 10.5 เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม       

12.) ผู้ประกาศข่าว/พิธีกรหญิงแห่งปีพิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ ร้อยละ 19.3         เปรมสุดา สันติวัฒนา  ร้อยละ  12.8       จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์   ร้อยละ  4.7    อื่น ๆ   ร้อยละ 54.1                        *ร้อยละ  9.1  เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม       

13.) ผู้ประกาศข่าว/พิธีกรข่าวเศรษฐกิจแห่งปี บัญชา ชุมชัยเวทย์   ร้อยละ  30.3          กิตติ สิงหาปัด   ร้อยละ  12.4           พีระวัฒน์ อัฐนาค   ร้อยละ 5.0อื่น ๆ   ร้อยละ 19.7                         *ร้อยละ 32.6  เห็นว่ายังไม่มีผู้เหมาะสม  

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง มีความเชื่อมั่นในการพยากรณ์ 99% และคลาดเคลื่อนได้บวกลบ 4%  ประกอบด้วยเพศหญิง ร้อยละ 49.9  เพศชายร้อยละ 50.1 ด้านอายุ อายุ18-25 ปี ร้อยละ 7.9 อายุ 26-30 ปี ร้อยละ 13.2 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 26.7 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 27.8  อายุ 51-60 ปี ร้อยละ 18.3  และอายุ 61 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 6.1 ส่วนระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา/ต่ำกว่าร้อยละ 28.6  ปริญญาตรี ร้อยละ 21.7  มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 18.8 รองลงมามัธยมศึกษาตอนปลาย/ระดับปวช. ร้อยละ 20.01 อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 6.8 และสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 4.0ด้านอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 39.3 รองลงมารับจ้างทั่วไป/ใช้แรงงาน  ร้อยละ 14.8 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 11.9 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 10.2 พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 10.1 นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 6.6 พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 5.8 และ อื่นๆ ร้อยละ 1.4ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 20.7 รายได้ 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 32.6 รายได้ 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 17.5 รายได้ 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 13.8 รายได้ 20,001-40,000 ร้อยละ 11.2 และรายได้มากกว่า 40,001 บาทขึ้นไปร้อยละ 4.1