26 มีนานี้ !! จุฬาฯ 100 ปี มอบสวนสีเขียวเป็นของขวัญคนกรุง

26 มีนานี้ !! จุฬาฯ 100 ปี มอบสวนสีเขียวเป็นของขวัญคนกรุง

เนื่องในโอกาสการครบรอบ 100 ปีแห่งการประดิษฐาน “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” มอบพื้นที่ 28 ไร่เป็นอุทยานธรรมชาติกลางกรุง

   หลังจากเปิดโครงการทำกิจกรรมดี ๆ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมา  เนื่องในโอกาสครบรอบ 99 ปีประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้สืบต่อการจัดงานครบรอบ 100 ปีในปีพ.ศ. 2560 นี้ 

26 มีนานี้ !! จุฬาฯ 100 ปี มอบสวนสีเขียวเป็นของขวัญคนกรุง

    กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้จากเดิมทุกวันที่ 26 มีนาคมจะมีการจัดงานรื่นเริง คืนสู่เหย้าของนิสิตเก่าจุฬาฯ  ปีนี้คณะผู้จัดงานได้เปลี่ยนแปลงแนวคิดการจัดงานมาเป็น “จุฬาฯ 100 ปี ศตวรรษแห่งความภูมิใจ”  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ด้วยกิจกรรมการแสดงพิเศษอาทิการเต้นของผู้นำเชียร์หลากหลายรุ่น

26 มีนานี้ !! จุฬาฯ 100 ปี มอบสวนสีเขียวเป็นของขวัญคนกรุง

    แต่นอกจากนี้จุฬาฯยังคงยืนหยัดเพื่อสังคมด้วยการมอบของขวัญแด่คนกรุงเทพฯ ด้วยอุทยานจุฬาฯ 100ปี ที่จะเป็นพื้นที่สีเขียวจำนวนกว่า 28 ไร่ ในบริเวณถนนบรรทัดทองยาวไปจนถึงบริเวณแถบสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของบุคคลทั่วไปแบ่งพื้นที่ออกเป็น Hard Scrape เพื่อใช้เป็นลู่วิ่ง ลู่งจักรยานเพื่อการออกกำลังกาย และยังจะเป็นพื้นที่สวนโดยได้ออกแบบภายใต้แนวคิด“ป่าในเมือง” (Urban Forestry) และยังเป็นการออกแบบเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

26 มีนานี้ !! จุฬาฯ 100 ปี มอบสวนสีเขียวเป็นของขวัญคนกรุง

26 มีนานี้ !! จุฬาฯ 100 ปี มอบสวนสีเขียวเป็นของขวัญคนกรุง

    ภายในตัวอุทยานจุฬาฯ 100 ปีจะมีอาคารนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิลพอดุลยเดช โดยนำเสนอโครงการในพระราชดำริของพระองค์จาก 4,000 กว่าโครงการ ส่วนหนึ่งนั้นจุฬาฯได้มีส่วนในการรับสนองพระราชดำริ ทดลองโครงการต่าง ๆ มากมาย 

    อุทยานจุฬาฯ 100 ปีนี้คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าใช้พื้นที่ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พร้อมกับถนนจุฬาฯ 100 ปีที่ได้มีการรื้อพื้นที่ซอย จุฬาลงกรณ์ 5 เปลี่ยนมาเป็นถนนที่หน้ากว้าง 30 เมตรใช้ในการสัญจรของรถยนตร์ แต่เอื้อต่อการเดินเท้าและจักรยาน และมีความยาวเชื่อมต่อระหว่างถนนพระราม 1 กับถนนพระราม 4

26 มีนานี้ !! จุฬาฯ 100 ปี มอบสวนสีเขียวเป็นของขวัญคนกรุง

26 มีนานี้ !! จุฬาฯ 100 ปี มอบสวนสีเขียวเป็นของขวัญคนกรุง