คลิป กระดาษแผ่นหนึ่งตัดแท่งไม้ได้จริงหรือไม่

คลิป กระดาษแผ่นหนึ่งตัดแท่งไม้ได้จริงหรือไม่