อธิบดีศิลปากรแจงไม่ย้ายพิพิธภัณฑ์ปราจีนฯไปอ.ศรีมโหสถ

อธิบดีศิลปากรแจงไม่ย้ายพิพิธภัณฑ์ปราจีนฯไปอ.ศรีมโหสถ

"อนันต์" อธิบดีกรมศิลปากร แจงกรณีจะย้ายพิพิธภัณฑ์ฯ จ.ปราจีนบุรี ไปอ.ศรีมโหสถ ชี้ยังไม่มีนโยบาย

วันนี้ 19 ส.ค.59 ที่ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.ปราจีนบุรี นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน เปิดงาน โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นำเยาวชนสู่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี “ ประวัติศาสตร์สรรสร้าง พิพิธภัณฑ์สร้างสรรค์ กิจกรรมพาเพลิน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี”
โดยมี นายเมธาดล วิจักขณะ ผอ.สำนักศิลปกรที่5ปราจีนบุรีกล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางสุบงกช ธงทองทิพย์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี ให้การต้อนรับ และมีผู้ร่วมงานคณะครูนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีรวมกว่า 350 คน ร่วมงาน

นายอนันต์ กล่าวว่า “จากที่รัฐบาลได้มีนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่ปรากฏและมอบหมายให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะกรมศิลปากร ซึ่งมีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกับโบราณวัตถุ,โบราณสถานทำให้เด็กได้รู้สิ่งที่มีคุณค่าและความเป็นมาอย่างไร เด็กจะได้รู้เรื่องประวัติศาสตร์เป็นแรงผลัดดันอย่างหนึ่งเพื่อได้ประจักษ์ว่าคนโบราณก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ต่าง ๆได้ อยากให้ครูอาจารย์นักเรียน ได้รู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้นักเรียนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของประเทศชาติต่อไป โดยเฉพาะความภาคภูมิใจทางประวัติศาสตร์ ”

นายอนันต์ กล่าวต่อไปว่า “เกี่ยวกับการจะพิจารณาว่าจะย้ายพิพิธภัณฑ์ฯไป อ.ศรีมโหสถ นั้น ยังไม่มีนโยบายดังกล่าว แต่จะปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ดีขึ้นไม่เป็นมุมอับสามารถเข้ามาสะดวก อาทิ ปรับทางเข้า ปรับสระบัว การตกแต่งแสดงโบราณวัตถุให้หลากหลาย-กิจกรรมเพิ่มขึ้น”

ด้านนางสุบงกช ธงทองทิพย์ ผอ.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.ปราจีนบุรีกล่าวว่า “พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรีเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงการศึกษาที่ได้รวบรวมไว้ซึ่งสิ่งล้ำค่าประจำจังหวัดปราจีนบุรี รวมไปถึงจังหวัดอื่นๆที่ในปัจจุบันสามารถหาดูได้ยาก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ห่างออกจากบริเวณด้านหลังของศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ประมาณ200เมตร เป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทประวัติศาสตร์โบราณคดี ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของโบราณวัตถุในภูมิภาคตะวันออกและจังหวัดใกล้เคียง อาทิ ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ตราดและระยอง

โดยเน้นการจัดแสดงที่เมืองศรีมโหสถเป็นสำคัญ ภายในอาคารจัดแสดงแบ่งออกเป็น2ชั้น ชั้นล่าง จัดแสดงประวัติศาสตร์โบราณคดีเมืองปราจีนบุรี โบราณคดีเมืองนครนายกและนิทรรศการพิเศษ ชั้นบน จัดแสดงศิลปะโบราณคดีในประเทศไทย โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออก โบราณคดีใต้น้ำรวมทั้งเครื่องถ้วยสังคโลกที่พบใต้ทะเลจากบริเวณเกาะคราม จังหวัดชลบุรี และนิทรรศการชั่วคราว

"โบราณวัตถุส่วนใหญ่ของที่นี่ได้มาจากเมืองโบราณสมัยทวารวดี อาทิ พระพุทธรูป เทวรูปเคารพในศาสนาฮินดู ศิวลึงค์ ทับหลัง เครื่องใช้สำริด จัดแสดงศิลปะสมัยต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงสมัยรัชกาลที่5เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบ นอกจากนั้นยังจัดสถานที่ส่วนหนึ่งสำหรับนิทรรศการชั่วคราวในโอกาสต่าง ๆ ด้วย”นางสุบงกช กล่าวในที่สุด

ภาพจาก - finearts.go.th