ผู้ว่าปทุมฯ เปิดแข่งเรือยาวประเพณีเฉลิมพระเกียรติในหลวง

ผู้ว่าปทุมฯ เปิดแข่งเรือยาวประเพณีเฉลิมพระเกียรติในหลวง

ผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดแข่งเรือยาวประเพณีเฉลิมพระเกียรติในหลวง ในวันที่ 5 ธ.ค.2559 ฉลองสิริราชสมบัติ 70ปี เฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระนางเจ้าฯ

นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสายัณ นพขำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้ร่วมกันเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2559 ฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม2559 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2559 ที่ท่าน้ำวัดมะขาม ต.บ้างกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

โดยภายในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลบ้านกลางที่ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา การแข่งขันเรือยาวของตำบลบ้านกลางจัดเป็นประเพณีสืบทอดกันมานับหลายปี และเป็นประเพณีที่สำคัญ โดยการแข่งขันเรือยาวแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย จำนวน 8 ลำ ประกอบด้วย เทพทักษิณ เจ้าแม่ประดู่ทอง อินทณัฐ สาวสวยสุภาพร เทพสุริยะ ปัญญาป.นำโชค เทพหงส์ทอง พรพระยาตาก ส่วนประเภทเรือยาวกลาง 40 ฝีพาย จำนวน 8 ลำ ประกอบด้วย แม่แก้วบงกช อินทณัฐ สิงห์ปทุม พรหลวงพ่อโต เทพปทุม พยัคฆ์เดชา เจ้าแม่ประดู่เงิน รุ่งสุริยา และประเภทเรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย จำนวน 14 ลำ ประกอบด้วย หมื่นวัยวรนาท เทพวชิรวิทย์ คนสวยเมืองเพชร หนุ่มเมืองมุกโตโยต้า จันทร์เจ้า แม่โขงเอกนาวา เพชรทองคำ เทพนวรัตน์ พรหลวงพ่อดำ เทพประสาทพร พรหลวงพ่อโต แม่เศรษฐีเรือทอง พรหมประทาน อินทรีย์ทอง พรปกาสิต แม่ยอดเพชร โดยผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน พร้อมเงินสดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการแข่งขัน

ด้าน นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การแข่งขันเรือยาวประเพณีเพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูและสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี โดยการแข่งขันเรือยาวของชาวตำบลบ้านกลางนั้น เป็นมรดกแห่งสายน้ำให้คงอยู่สืบทอดต่อไป และสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ โดยจะจัดการแข่งขันเรือยาวในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและออกพรรษา เพราะเป็นฤดูน้ำหลาก อีกทั้งเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด สร้างรายได้แก่คนในท้องถิ่น รวมถึงการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้มีความเจริญ

แต่เดิมการแข่งขันเรือยาวประเพณีจากวิถีชีวิตอันดีงามเพื่อความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตลอดจนเพื่อนำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศ แห่งคุ้มบ้านคุ้มวัดก่อให้เกิดฝีพายมืออาชีพรับจ้างพายเรือด้วยค่าตัวที่สูงส่ง และด้วยอำนาจของเงินตรา บางครั้งทำให้หลงลืมคำว่าประเพณี และวิถีชีวิตอันดีงามของบรรพชน ไปอย่างน่าเสียดาย หรือเกิดการแสวงหาผลประโยชน์ในทางที่ผิดจากการจัดการแข่งขันเป็นสิ่งที่พึงสังวรระวังเป็นยิ่งนัก หรือเกิดการเบี่ยงเบนจากคุณงามความดี อันเป็นภูมิรู้ภูมิธรรม ของบรรพชนอย่างแท้จริง

สำหรับวัดมะขาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินวัดมะขาม เนื่องในพระราชวโรกาสคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2517