บัณฑิตสาวพยาบาล นำมาลัยกราบร่างแม่ที่อุทิศเป็นอาจารย์ใหญ่

บัณฑิตสาวพยาบาล นำมาลัยกราบร่างแม่ที่อุทิศเป็นอาจารย์ใหญ่

หลั่งน้ำตารักแม่! บัณฑิตสาวพยาบาล ม.อุบลฯ เจ้าของรางวัลนศ.พยาบาลดีเด่นปี59 นำมาลัยกราบร่างแม่ ที่อุทิศเป็นอาจารย์ใหญ่

ผศ.ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามที่ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีการจัดประชุมวิชาการ ประจำปี2559หัวข้อ การขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลสู่ระบบปฏิรูปสุขภาพ โดยมี พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานสาธารณสุข อาจารย์และนักศึกษาพยาบาล ในพื้นที่20จังหวัดภาคอีสาน กว่า500คนเข้าร่วม ภายในงานได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม การประกวดผลงานทางวิชาการ การมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่พยาบาลดีเด่น อาจารย์พยาบาลดีเด่น และนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ด้วย

ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เสนอชื่อ นางสาวนันทิยา ศรีหะนันท์ บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ รุ่น3 เป็นตัวแทนของคณะฯ เพื่อเข้ารับรางวัลดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติการพยาบาล และมีความกตัญญูกตเวที สมควรยกย่องชมเชย และเป็นแบบอย่างที่ดี