ไฟแล้ง

หน้าแล้งปีนี้ดูจะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านๆ มา

เพราะความร้อนได้พัดพาเอาความชุ่มชื้นออกจากระบบนิเวศตามธรรมชาติ แหล่งน้ำหน้าดินที่เคยมีน้ำอยู่อย่างเพียงพอจากการเติมเต็มของฤดูฝน ตอนนี้หลายแห่งแห้งขอดมองเห็นดินโคลนที่ท้องน้ำแห้งจนเป็นรอยแตกระแหงชัดเจน ต้นไม้น้อยใหญ่ต่างปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดผ่านพ้นช่วงเวลาอันร้อนระอุนี้ไปให้ได้


ตามทุ่งหญ้าและป่าสนของ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย ในช่วงนี้มองไปทางไหนก็จะพบเห็นใบไม้และหญ้าแห้ง ส่วนใหญ่ยังไม่ทันได้ย่อยสลายคืนธาตุอาหารสู่ดิน จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเกิดไฟป่า ประกอบกับมีเชื้อเพลิงที่ติดไฟง่ายอยู่อย่างมากมายกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง


แรงลมพัดโยกคลอนกิ่งไม้ให้เสียดสีกันจนเกิดความร้อนกลายเป็นต้นเพลิงนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ สิ่งเดียวที่เกิดขึ้นได้นั้นคือ การจงใจเผาเพื่อหวังผลต่อเนื่องจากน้ำมือคนเท่านั้น เมื่อความมืดเข้าปกคลุม ภาพป่าที่ถูกไฟร้อนแรงลุกโชนเป็นสีแดงส้มมองเห็นเด่นชัดจากทุกทิศทาง

ความหวังที่ไฟป่านี้จะดับลงในวันนี้คือ การภาวนาและเฝ้ารอมวลอากาศเย็นและมวลอากาศร้อนเคลื่อนที่เข้าหากัน จนเกิดเป็นพายุฤดูร้อนและมีน้ำฝนมากพอจะช่วยหยุดการลุกลามในครั้งนี้