วธ.ชงมาตรการรับมือเทศกาลลอยกระทงเข้าครม.

วธ.ชงมาตรการรับมือเทศกาลลอยกระทงเข้าครม.

วธ.ชงมาตรการรับมือเทศกาลลอยกระทงเข้า ครม. คลอด 5 มาตรการหลัก

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.)เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่าที่ประชุมครม.รับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอมาตรการที่จะนำมาใช้ในเทศกาลลอยกระทงปี2558ภายใต้แนวคิด“เทิดวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดวิถีแห่งปวงประชาร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมใจเที่ยวไทยปลอดภัยวันลอยกระทง” โดยมาตราการดังกล่าว เป็นผลสรุปจากหารือร่วมกันระหว่าง 7 หน่วยงาน ได้แก่กระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายวีระ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ มาตรการที่จะนำมาใช้ในเทศกาลลอยกระทงปีนี้นั้น มี 5มาตรการหลักดังนี้1.จัดงานประเพณีลอยกระทงโดยยังคงรักษาประเพณีที่ดีงามของไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสมตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ2.ห้ามไม่ให้มีการจำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานที่จัดงานเพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทการล่วงละเมิดทางเพศและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น3.มาตรการลอยกระทงไร้มลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้กระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติและรณรงค์ให้ใช้ลอกระทงเป็นครอบครัวหรือเป็นกลุ่ม 1 กระทงต่อ 1 ครอบครัวหรือ 1 กลุ่ม เพื่อลดจำนวนขยะหลังวันลอยกระทง4.กวดขันวินัยจราจรอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทั้งทางบกและทางน้ำพร้อมอำนวยความสะดวกการเดินทางให้แก่ประชาชน5.รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อป้องกันภัยจากอาชญากรรมและอันตรายจากการจุดพลุประทัดดอกไม้เพลิงการปล่อยโคมลอยและโคมควันโดยขอให้ปล่อยโคมลอยหลังเวลา21.00น.ช่วงเทศกาลลอยกระทงเท่านั้นและห้ามปล่อยโคมบริเวณพื้นที่ปลอดภัยรอบสนามบิน

“ได้ให้ทุกฝ่ายเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในวันลอยกระทงเนื่องจากในปัจจุบันพฤติกรรมของประชาชนและกลุ่มวัยรุ่นบางส่วนที่มีต่อการสืบสานประเพณีลอยกระทงเริ่มมีความเบี่ยงเบนไปจากประเพณีดั้งเดิมอาทิการแสดงหรือการละเล่นที่ไม่เหมาะสมการดื่มเครื่องดื่มมึนเมาในบริเวณสถานที่จัดงานการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมการจุดพลุดอกไม้ไฟการปล่อยโคมลอยโคมควันที่อาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้รวมถึงใช้กระทงที่ไม่ย่อยสลายก่อให้เกิดขยะตามแม่น้ำลำคลองซึ่งความเบี่ยงเบนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสังคมไทยโดยส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการสืบทอดวัฒนธรรมที่ผิดไปจากเดิม”รมว.วธ.กล่าว