วธ.เทิดพระเกียรติ5ธ.ค. รวมพลัง5ศาสนาจัดพิธีถวายพระราชกุศล

วธ.เทิดพระเกียรติ5ธ.ค. รวมพลัง5ศาสนาจัดพิธีถวายพระราชกุศล

วธ.เทิดพระเกียรติ 5 ธ.ค. 58 รวมพลัง 5 ศาสนา จัดพิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศล พร้อมจัดสวดนพเคราะห์ 99 วัด ทั่วประเทศไทย

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)กล่าวภายหลังการประชุมหารือผู้บริหารระดับสูง เมื่อเร็วๆนี้ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแผนงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม2558 ตามที่มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดไปเตรียมดำเนินการไว้ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดพิธีสมโภชพระธาตุเจดีย์และเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์ /นวัคคหายุสมธัมม์ ณ พระอารามหลวงและวัดต่างๆทั่วประเทศ รวม 99 วัด อาทิเช่น วัดปากน้ำ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดไตรมิตรวิทยารามที่กรุงเทพฯ พระบรมธาตุเจดีย์ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ พระสัมพุทธเจดีย์ศรีสิงหนาท จ.นครราชสีมา พระบรมธาตุเจดีย์ จ.นครศรีธรรมราช โดยให้จัดระหว่างวันที่ 1-6 ธ.ค.2558

นอกจากนี้จัดกิจกรรมรวมพลังทางศาสนามหามงคลเฉลิมพระเกียรติ โดยการจัดพิธีทางศาสนา 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศล ประกอบด้วยการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ของศาสนาพุทธ การประกอบพิธีดุอาขอพรของศาสนาอิสลาม การประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรของศาสนาคริสต์ การสวดมนต์ขอพรของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและการสวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดาของศาสนาซิกข์ โดยจะจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 1-6 ธ.ค พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้ง 76 จังหวัด โดยที่กรุงเทพฯ จะจัดที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

รมว.วธ. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมภายในหน่วยงานในสังกัด วธ. อาทิ การประกวดดนตรี และการแสดงพื้นบ้านในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ การจัดกิจกรรมสามทศวรรษอัครศิลปิน ผ่านการจัดนิทรรศการ 3 ทศวรรษอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินแห่งชาติ ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด บูรณาการความร่วมมือการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ กับเครือข่ายวัฒนธรรม เพื่อการดำเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ และประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน