สถานทูตไทยฯ แนะมารยาทในการชมซากุระญี่ปุ่น

สถานทูตไทยฯ แนะมารยาทในการชมซากุระญี่ปุ่น

สถานทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น แนะมารยาทในการเที่ยวชมซากุระ เพื่อชื่อเสียงที่ดีของนักท่องเที่ยวไทย

สถานทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประกาศเตือนคนไทยผ่านเฟซบุ๊กว่า ฤดูกาลซากุระปฏิเสธไม่ได้เลยว่าฤดูกาลซากุระนี้ มีคนไทยมากมายหลั่งไหลกันเข้ามาที่ญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอฝากเรื่องมารยาทที่พึงกระทำในการชมซากุระ แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อให้ท่องเที่ยวอย่างสนุกสนานและเป็นไปตามกติกา มารยาท และเพื่อชื่อเสียงที่ดีของนักท่องเที่ยวชาวไทยในสายตาคนญี่ปุ่น

1. ไม่เด็ด หรือจับกิ่งซากุระจากต้น

2. ไม่จองที่ใหญ่เกินความจำเป็น ควรจองขนาดที่นั่งตามจำนวนคนที่มา โดยต้องเป็นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

3. ควรปูที่นั่งให้ห่างออกจากรากต้นซากุระเล็กน้อย เพื่อเป็นการไม่ทำร้ายต้นซากุระ

4. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จนเมามาย ไม่ได้สติ

5. ไม่ส่งเสียงดังอันเป็นการรบกวนผู้ที่อาศัยในแถบนั้น

6. เก็บขยะของตนเอง โดยแยกขยะและทิ้งในบริเวณที่จัดไว้