ดัน'ภูพระบาท'เข้าคกก.มรดกโลกธ.ค.นี้

ดัน'ภูพระบาท'เข้าคกก.มรดกโลกธ.ค.นี้

กรมศิลป์ เผยเอกสาร “ภูพระบาท” ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมเข้าสู่ที่ประชุมคกก.มรดกโลกรอบแรก ธ.ค.58นี้ ศูนย์มรดกโลกเตรียมส่ง ผชช.ตรวจพื้นที่จริง

นายบวรเวท รุ่งรุจี อธิบดีกรมศิลปากร กล่าว ว่า ตามที่กรมศิลปากร ได้ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียน อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ต่อคณะกรรมการมรดกโลก เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาในรอบแรกในเดือน ธ.ค.2558 ขณะนี้ เป็นที่น่ายินดีว่า ศูนย์มรดกโลก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้แจ้งมายังประเทศไทยว่า เอกสารที่ส่งไปแล้วมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งแผนบริหารจัดการพื้นที่ และการดูแลอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม

ดังนั้น จึงเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการมรดกโลก จะส่งผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คนเดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เพื่อสำรวจและทำการประเมินพื้นที่จริงประกอบเอกสารที่ประเทศไทยได้นำเสนอไปว่า มีความถูกต้องชัดเจน และตรงความเป็นจริงหรือไม่ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ขนาดพื้นที่ ความแท้ ความดีเด่นเมื่อเทียบกับแหล่งอื่นๆ และการคุ้มครองจัดการพื้นที่ จากนั้นจะนำข้อมูลกลับไปรายงานต่อการประชุมคณะกรรมการกลางที่มีผู้เชี่ยวชาญจากตัวแทนอิโคโมสประเทศต่างๆ ร่วมพิจารณาเนื้อหาอย่างละเอียด ก่อนเสนอให้คณะกรรมการมรดกโลกรับทราบต่อไป

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวอีกว่า ในส่วนประเทศไทย โดยกรมศิลปากร ตนได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ สำนักสถาปัตยกรรม สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น จัดเตรียมความพร้อมของข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อตอบข้อซักถาม กรณีที่ผู้เชี่ยวชาญมีข้อสงสัย ให้ครบทุกประเด็น ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด และความเคลือบแคลง ขณะเดียวกันจะต้องหารือกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น(อปท.) ให้เข้ามาช่วยดูแลพื้นที่ ห้ามให้เกิดการบุกรุก ทำลายทรัพยากรป่าไม้และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม โบราณสถานที่อยู่ในพื้นที่บริหารจัดการ นอกจากนี้ ยังจะขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และร่วมดูแลมรดกทางวัฒนธรรมด้วย

“ผมค่อนข้างมั่นใจถึงศักยภาพแหล่งมรดกวัฒนธรรมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ที่จะก้าวสู่มรดกโลก ซึ่งต้องเข้าใจว่า การพิจารณาในรอบสุดท้าย ว่าจะมีคุณค่าเป็นมรดกโลกหรือไม่นั้น ไม่ต้องมีการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ แต่เราจะต้องแข่งขันกับตัวเอง ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญในการดูแล รักษา สภาพโดยรวมให้สมบูรณ์ที่สุด” นายบวรเวท กล่าว