ประกวดหุ่นโคมไฟสีสันเฉลิมพระเกียรติ

ประกวดหุ่นโคมไฟสีสันเฉลิมพระเกียรติ

ประกวดหุ่นโคมไฟสีสันแห่งนครสงขลา เฉลิมพระเกียรติ "พระเจ้าอยู่หัว" พระชนมพรรษา 87 พรรษา

เมื่อช่วงค่ำ (3ธ.ค.) ที่ผ่านมา ที่บริเวณสวนญี่ปุ่น แหลมสมิหลาสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งเป็นสถานที่จัดประกวดหุ่นโคมไฟสีสันแห่งนครสงขลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ผู้เข้าประกวดหุ่นโคมไฟก็ได้ทำการติดตั้งและประกอบหุ่นโคมไฟ รวมทั้งต่อไฟเพื่อโชว์สีสันของหุ่นโคมไฟ

เนื่องจากวันนี้เป็นวันแรกของการประกวด ที่ผู้เข้าประกวดหุ่นโคมไฟทั้ง 19 ราย จะต้องทำการติดตั้งและประกอบหุ่นโคมไฟให้แล้วเสร็จในคืนนี้ เพื่อจะได้เริ่มทำการโชว์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสและถ่ายภาพแสงสีของหุ่นโคมไฟที่เสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยหุ่นโคมไฟที่ติดตั้งทั้งหมดจะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่จะมีการตัดสินการประกวดหุ่นโคมไฟสีสันแห่งนครสงขลา

โครงการ “การประกวดหุ่นโคมไฟสีสันแห่งนครสงขลา” ซึ่งเป็นโครงการตัวอย่างนำร่อง โดยเน้นการประกวดประดับตกแต่งหุ่นโคมไฟที่มีสีสันสวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศภาพลักษณ์ใหม่ๆ ให้เกิดความประทับใจ พร้อมมอบความสุขให้กับประชาชน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของนครสงขลา นอกจากนี้ เพื่อจัดแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล คือ ผู้ที่ชนะเลิศอันดับ 1 ได้เงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้เงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท

นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ขอเชิญชวนชาวสงขลาและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมการประกวดหุ่นโคมไฟสีสันแห่งนครสงขลา ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันนี้ 3 - 15 ธันวาคม 2557 ซึ่งเทศบาลนครสงขลาจัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557