วธ.ปิดสยามฯ จัด'สงกรานต์สีขาว'

วธ.ปิดสยามฯ จัด'สงกรานต์สีขาว'

วธ.ปิดสยามสแควร์จัด "สงกรานต์สีขาว" งดเล่นแป้ง-ปลอดภัย 13-15 เม.ย. ชูประเพณี "แห่ต้นดอกไม้" จ.เลย

ที่อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พร้อมด้วยนายชาย นครชัย อธิบดี สวธ. ร่วมกันแถลงข่าวงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 โดยนายปรีชา กล่าวว่า สิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนคือการสร้างความรู้ความเข้าใจให้สังคมไทยและต่างชาติถึงสิ่งที่ควรปฎิบัติและไม่ควรปฎิบัติในเทศกาลสงกรานต์

เนื่องจากในแต่ละปีมีประเด็นเกี่ยวกับการเล่นสงกรานต์ที่ไม่สร้างสรรค์อันเป็นเหตุให้คนต่างชาติเกิดความเข้าใจผิดว่าสงกรานต์คือการสาดน้ำและการแต่งกายไม่เหมาะสม ทั้งที่จริงคุณค่าวันสงกรานต์คือวันที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มิตรไมตรี ความปรารถนาดีต่อกันและการแสดงความขอบคุณโดยใช้นำเป็นสื่อแทนความรู้สึก

ดังนั้น สงกรานต์ปีนี้ วธ.จึงขอเชิญชวนเครือข่ายเด็ก เยาวชน สภาวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพฯ ร่วมกันจัดกิจกรรม “สงกรานต์สีขาว” บนพื้นที่สยามสแควร์ โดย สวธ. ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย. 2557 จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ไปตามห้างสรรพสินค้าและชุมชนต่างๆ เน้นเรื่องข้อปฏิบัติสิ่งที่ควรปฎิบัติและไม่ควรปฎิบัติ โดยจะทำออกมาเป็นคู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ สปอตโทรทัศน์ เว็บไซต์ โชเซียลมีเดีย

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า สิ่งที่ควรปฎิบัติ 5 ข้อ ได้แก่ 1.ทำความสะอาดบ้านเรือน บริเวณวัด ชุมชนด้วยจิตอาสา เพื่อต้อนรับปีใหม่ไทย 2.ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ ฟังเทศน์ ฟังธรรม และปล่อยนก ปล่อยปลา ขนทรายเข้าวัด 3.รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพและทำบุญอัฐิอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ 4.แต่งกายให้เหมาะสม มิดชิด เล่นน้ำอย่างสุภาพ ปะแป้งแต่พองาม

โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 5.ส่งความปรารถนาดีและอวยพรให้กัน ส่วนสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ 5 ข้อ ได้แก่ 1.งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่ควรขับรถขณะมึนเมา 2.งดเล่นน้ำขณะขับขี่ยานพาหนะและงดสาดน้ำผู้ที่ขับขี่ยวดยานผ่านมา 3.งดการใช้แป้งผสมสีและน้ำแข็ง 4.งดการขว้าง ปา หรือ ใช้อุปกรณ์อันแรงดันน้ำที่จะทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บและอาจเกิดอุบัติเหตุ 5.งดการแต่งกายยั่วยุ แสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะและไม่ฉวยโอกาสลวนลามผู้อื่น

ด้านนายชาย กล่าวว่า ปีนี้ สวธ. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสงกรานต์ที่งดงามตามประเพณีไทย ชื่อว่า “สงกรานต์เมษาผ้าขาวม้ารวมไทย อีสาน โฮแซว” ที่สยามสแควร์ ภายในงานจะมีขบวนแห่มหาสงกรานต์ที่รวมเอกลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ภาคอีสานอย่างยิ่งใหญ่ เป็นสงกรานต์สีขาว เล่นสาดน้ำกันอย่างสุภาพ แต่งกายเหมาะสม ปลอดภัย ไร้แป้งและแอลกอฮอล์ แบ่งเป็นทั้งหมด 5 โซน

อาทิ 1.อีสานสะออน ณ ล้านหน้าฮาร์ดร็อค คาเฟ่ พบศิลปินจากเวทีไทยแลนก์ก็อตทาเลนท์ คุณพระช่วย จำอวดคุณพระ 2.หมู่เฮาเผ่าอีสาน ณ สยามแสคว์ ซ.2 ชมชนเผาพื้นเมืองอีสานที่หาชมได้ยาก สีสันแห่งวิถีชีวิตและความเชื่อที่มีเอกลักษณ์ 3.ฮีตเดือนห้า ณ สยามสแควร์ ซ.3 จำลองบรรยากาศงานสงกรานต์บ้านโบราณ การละเล่นและวัฒนธรรมดั้งเดิม เช่น ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ของชาวบ้านแสงภา อ.นาแห้ง จ.เลย ถือปฎิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลากว่า 400 ปี เป็นต้น