ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้

ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้

อีกหนึ่งเทศกาลที่ชาวไทยรอคอยกันมาทั้งปีคงหนีไม่พ้น "สงกรานต์" ซึ่งประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ

โดยแต่ละจังหวัดก็จะจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่ แล้วแต่ว่าท้องถิ่นไหนมีธรรมเนียมปฏิบัติกันอย่างไร

สำหรับแพร่ จังหวัดในเขตล้านนาก็มีกำหนดจัดงานสงกรานต์ประจำปี 2557 อย่างยิ่งใหญ่อลังการ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่กำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ ให้ลองเลือกมาเที่ยวที่เมืองแพร่ เพราะสงกรานต์ปีนี้ จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมเต็มที่ตลอด 13 วัน ระหว่างวันที่ 5-17 เมษายน 2557 เรียกได้ว่าเป็นสงกรานต์ที่นานที่สุดในภาคเหนือเลยทีเดียว

ภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า สงกรานต์ปีนี้ จังหวัดแพร่จัดเต็ม โดยจัดให้มีกิจกรรมต่อเนื่องถึง 13 วัน โดยเริ่มจากวันที่ 5-11 เมษายน 2557 พบกับงาน OTOP Mobile to the factory and festival for Songkran จำหน่ายสินค้า OTOP ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ และลานกาดสามวัย อำเภอเมือง ซึ่งจะมีการจำหน่ายผ้าหม้อห้อมคุณภาพดี ผ้าพื้นเมือง สินค้าพื้นเมือง และอาหารพื้นเมือง จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

นอกจากนี้ในวันที่ 11 เมษายน 2557 ยังมีงานประเพณีปี๋ใหม่น้ำตกห้วยโรง ที่น้ำตกห้วยโรง อำเภอร้องกวาง มีกิจกรรมขบวนแห่พระพุททธรูป การประกวดนางสงกรานต์ การสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ มวยไทยสากล และดนตรีสดลูกทุ่งไทย (จัดงานต่อเนื่องวันที่ 11-16 เมษายน 2557) และในวันเดียวกันยังมีประเพณีสงกรานต์อำเภอสูงเม่น ที่วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น พบกิจกรรมสรงน้ำพระครูบามหาเถร การแสดงกลองยาว รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ส่วนวันที่ 12 เมษายน 2557 เชิญร่วมพิธีบวงสรวงนางสิบสอง ที่สามแยกด่านนางฟ้า อำเภอสอง และวันที่ 16 เมษายน 2557 ขบวนแห่สงกรานต์ที่อำเภอสอง มีขบวนแห่สงกรานต์และการประกวดนางสงกรานต์จากทุกตำบล

วันมหาสงกรานต์ วันที่ 13 เมาายน 2557 มีจัดกิจกรรมกันหลายที่ แต่ที่แนะนำคือพิธีเปิดงาน “ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา" ที่กาดสามวัย อำเภอเมือง จัดโดยเทศบาลเมืองแพร่ ชมขบวนแห่ “รถแกงคั่ว” และการแข่งขันจุด “สะโป้ก” แต่ถ้าใครอยู่ใกล้วัดพระธาตุห้วยอ้อ อำเภอลอง สามารถเดินทางไปร่วมงานประเพณีไหว้พระธาตุห้วยอ้อได้ พร้อมชมกิจกรรมประกวดซุ้มประตูป่า (จัดงานต่อเนื่องวันที่ 13-16 เมษายน 2557)

ประเพณีสงกรานต์และสรงน้ำหลวงพ่อพุทธจักรล้านนาไทย ที่สนามเสรีไทย และวัดหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จะสนุกคึกคักมากในวันที่ 15 เมษายน 2557 เพราะจะมีกิจกรรมขบวนแห่สงกรานต์ การขนทรายเข้าวัด ประกวดก่อเจดีย์ทราย ประกวดซุ้มเล่นน้ำสงกรานต์ แต่จริงๆ จัดงานตั้งแต่วันที่ 12-15 เมษายน 2557 ส่วนวันที 16 เมษายน 2557 จัดกิจกรรมกันอย่างยิ่งหใญ่หลายพื้นที่ เช่น "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองตอกสลอบ" ที่วัดบางสนุก อำเภอวังชิ้น มีกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สรงน้ำพระธาตุพระพิมพ์ ขบวนแห่ปีใหม่เมือง การประกวดเทพีสงกรานต์ ประกวดซุ้มประตูป่า รำวงย้อนยุค การแข่งขันมวยไทย นอกจากนี้ก็ยังมี "ประเพณีสงกรานต์เด่นชัย และสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่" ที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย มีกิจกรรม ขบวนแห่สงกรานต์ การประกวดนางสงกรานต์ ส่วน "งานหม้อห้อมล้อมสะโตก และถนนดนตรี" (Phrae Symphony Orchestra) จัดที่สนามหลวงจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง มีการเชิญชวนให้ใส่เสื้อหม้อห้อมไปชมการแสดงดนตรีดุริยางค์ล้านนา พร้อมรับประทานอาหารแบบขันโตก

กิจกรรมส่งท้ายในวันที่ 17 เมษายน 2557 ชมขบวนแห่สงกรานต์สุดอลังการจากทุกอำเภอ มารวมกันที่ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อแห่ไปยังสนามหลวงจังหวัดแพร่ จากนั้นมีการประกวดนางงามสงกรานต์ที่สนามหลวงจังหวัดแพร่ แต่ไฮไลท์อยู่ที่การเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันสุดท้ายของการจัดงาน ชาวแพร่ทั้งเมืองพร้อมใจกันเล่นน้ำสงกรานต์กันตลอดทั้งวันท่ามกลางสีเหลืองสดใสของดอกลมแล้ง (ดอกชัยพฤกษ์) บนถนนทุกสายในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ซึ่งรายละเอียดและข้อมูลการเดินทาง สามารถสอบถามได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทร. 0 5452 1127

อย่างที่บอกว่าถ้าใครยังตัดสินใจไม่ได้ ขอแนะนำเมืองแพร่ไว้เป็นตัวเลือก เพราะเขาเล่นน้ำกันนานจริงๆ สนใจลองมาสัมผัสงานประเพณีสงกรานต์ในจังหวัดแพร่กันได้ และเชิญชวนใส่เสื้อหม้อห้อมเข้าร่วมงานด้วยจะดูน่ารักเข้ากับสถานที่ที่สุด