วันเฉลิมมาเยี่ยม@Now26

วันเฉลิมมาเยี่ยม@Now26

บ่ายวันนี้ น้องยอร์ช ด.ช.ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ ที่โด่งดังจากรับบท"วันเฉลิม" ในละครทองเนื้อเก้า ได้มาเยี่ยมที่กองบก.กรุงเทพธุรกิจและช่องNOW