ชี้เทศกาล'สงกรานต์'จดลิขสิทธิ์ไม่ได้

ชี้เทศกาล'สงกรานต์'จดลิขสิทธิ์ไม่ได้

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชี้เทศกาลสงกรานต์จดลิขสิทธิ์ไม่ได้

นางกุลณี อิศดิศัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่ากรณีที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมหารือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจดลิขสิทธิ์งานเทศกาลสงกรานต์ว่า เมื่อพิจารณาการคุ้มครองตามกฎหมายและแนวคิดของลิขสิทธิ์ จะเห็นว่าประเพณีความเชื่อ และแนวทางการปฏิบัติหรือการละเล่นของเทศกาลสงกรานต์ที่มีการสืบทอดกันมานาน ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาสากลที่ขยายความคุ้มครองไปถึง แต่อาจจะมีสิ่งที่กฎหมายลิขสิทธิ์สามารถให้ความคุ้มครองได้ เช่น แบบลายเสื้อที่สร้างสรรค์ขึ้นเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ โดยที่ไม่ได้ลอกเลียนผู้ใด หรือสินค้าสร้างสรรค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น

นอกจากนี้ เทศกาลสงกรานต์ ยังเป็นประเพณีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ของหลายชาติในภูมิภาคแถบนี้ เช่น ไทย ลาว กัมพูชา พม่า ชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนาม และมณฑลยูนนานของจีน ศรีลังกาและในภาคตะวันออกของประเทศอินเดีย ซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ

ส่วนกรณีที่สิงคโปร์เตรียมจัดงานเทศกาลสงกรานต์ 2014 โดยประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก ว่าจะจัดเป็นงานสงกรานต์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 12-13 เม.ย. โดยระบุว่าเป็นการจัดงานนอกสถานที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมมีประสบการณ์สนุกๆ กับเทศกาลสงกรานต์ที่จัดขึ้นนอกประเทศไทย เป็นโอกาสให้ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีที่สนุกสนานของไทยที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ

อย่างไรก็ตามในส่วนขอไทย ประเด็นสำคัญคือการประชาสัมพันธ์ให้คนไทยและต่างชาติเห็นความงดงาม ซึ่งเป็นต้นแบบของประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้น