ดูเหรียญหลวงปูสรวง

ดูเหรียญหลวงปูสรวง

สายัณห์ สัญญา นั่งดูเหรียญหลวงปูสรวง เทวดาเดินดินที่ได้รับจากพระครูโกศลสิกขกิจหรือหลวงพ่อพุฒ วายาโมเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์จ.ศรีษะเกษ