บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitzubishi Electric Cup 2022 ไทย ชนะ กัมพูชา 3-1

บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitzubishi Electric Cup 2022 ไทย ชนะ กัมพูชา 3-1

บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitzubishi Electric Cup 2022 กลุ่ม A นัดที่สี่ ทีมชาติไทย ชนะ ทีมชาติกัมพูชา 3-1

การแข่งขันฟุตบอล AFF Mitzubishi Electric Cup 2022 กลุ่ม A นัดที่สี่ ระหว่างทีมชาติไทย พบกับ ทีมชาติกัมพูชา ที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2566 จบเกมทีมไทยชนะไป 3-1

บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitzubishi Electric Cup 2022 ไทย ชนะ กัมพูชา 3-1 บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitzubishi Electric Cup 2022 ไทย ชนะ กัมพูชา 3-1 บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitzubishi Electric Cup 2022 ไทย ชนะ กัมพูชา 3-1 บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitzubishi Electric Cup 2022 ไทย ชนะ กัมพูชา 3-1

 

บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitzubishi Electric Cup 2022 ไทย ชนะ กัมพูชา 3-1 บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitzubishi Electric Cup 2022 ไทย ชนะ กัมพูชา 3-1 บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitzubishi Electric Cup 2022 ไทย ชนะ กัมพูชา 3-1 บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitzubishi Electric Cup 2022 ไทย ชนะ กัมพูชา 3-1

บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitzubishi Electric Cup 2022 ไทย ชนะ กัมพูชา 3-1 บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitzubishi Electric Cup 2022 ไทย ชนะ กัมพูชา 3-1 บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitzubishi Electric Cup 2022 ไทย ชนะ กัมพูชา 3-1 บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitzubishi Electric Cup 2022 ไทย ชนะ กัมพูชา 3-1 บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitzubishi Electric Cup 2022 ไทย ชนะ กัมพูชา 3-1 บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitzubishi Electric Cup 2022 ไทย ชนะ กัมพูชา 3-1 บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitzubishi Electric Cup 2022 ไทย ชนะ กัมพูชา 3-1 บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitzubishi Electric Cup 2022 ไทย ชนะ กัมพูชา 3-1 บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitzubishi Electric Cup 2022 ไทย ชนะ กัมพูชา 3-1 บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitzubishi Electric Cup 2022 ไทย ชนะ กัมพูชา 3-1 บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitzubishi Electric Cup 2022 ไทย ชนะ กัมพูชา 3-1 บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitzubishi Electric Cup 2022 ไทย ชนะ กัมพูชา 3-1