เปิดเส้นทางปั่น เลอแทป บาย ตูร์ เดอ ฟร้องซ์ 2022 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค

เปิดเส้นทางปั่น เลอแทป บาย ตูร์ เดอ ฟร้องซ์ 2022 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค

สกสว.ร่วมงานเทศกาลปั่นจักรยานทางไกลระดับโลก เลอแทป พิษณุโลก บาย ตูร์ เดอ ฟร็องส์ 2022 (L’Etape Phitsanulok by Tour de France 2022) สู่การขับเคลื่อนภูมิภาคทั่วไทยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ที่โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลกโดยนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดแถลงข่าวการจัดเทศกาลปั่นจักรยานทางไกลระดับโลก เลอแทป พิษณุโลก บาย ตูร์ เดอ ฟร็องส์ 2022 (L’Etape Phitsanulok by Tour de France 2022) ในวันที่ 4 ธันวาคม โอกาสนี้ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในฐานะประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และ ดร.ฉัตรฉวี คงดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วยข้อมูลและสำนักงานผู้อำนวยการ สกสว.เข้าร่วมงานดังกล่าว

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะเจ้าภาพจัดงาน กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลปั่นจักรยาน เลอแทป พิษณุโลก บาย ตูร์ เดอ ฟร็องส์ ทั้งด้านสาธารณูปโภค สินค้า บริการ ตลอดจนการตกแต่งสถานที่เพื่อเปิดเมืองต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วประเทศและจากทุกมุมโลก รายการนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพของจังหวัดพิษณุโลก ที่จะเป็นเจ้าภาพ 3 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2022-2024 ใน 2 ระยะทาง คือ 166 กิโลเมตร และ 66 กิโลเมตร โดยใช้จุดเด่นและอัตลักษณ์ของจังหวัด ในการเป็นดินแดนสามธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม เพื่อดึงดูดนักปั่นจากทั่วโลก กว่า 23 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันและรับประสบการณ์ใหม่

ก้าวสู่การเป็น World Cycling Destination แห่งใหม่ และพร้อมจะเป็น Brand New Cycling Event ของเมืองแห่งการปั่นด้วยมาตรฐานโลก ที่นักปั่นจะต้องมาสัมผัสและได้รับความประทับใจแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร ต่อยอดสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างการกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อขับคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ผ่านงานเทศกาล Mega Events  และ World Festival

เปิดเส้นทางปั่น เลอแทป บาย ตูร์ เดอ ฟร้องซ์ 2022 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค

ด้าน ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สกสว. เห็นว่า สกสว.เป็นหน่วยงานกลางของประเทศ มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศในทุกด้านเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลย์และยั่งยืน การสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่ โดยการเสริมพลัง สร้างการรับรู้ร่วมมือกับทุกภาคส่วน

ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ สกสว. ได้จัดสรรงบประมาณการวิจัยผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ กววน. ให้กับ รศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการวิจัย โดยมี ดร.จุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคเหนือ และภาคีเครือข่ายของจังหวัดพิษณุโลกให้การสนับสนุน

เปิดเส้นทางปั่น เลอแทป บาย ตูร์ เดอ ฟร้องซ์ 2022 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค

โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ท่านรณชัย จิตรวิเศษ ที่ได้นำผลการวิจัยและนวัตกรรมมาช่วยหนุนเสริมการพัฒนาจังหวัด การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ และร่วมขับเคลื่อนเพื่อยกระดับให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ (MICE CITY) เป็นจุดหมายปลายทางแห่งอุตสาหกรรมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้านานาชาติที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย อีกทั้งมีศักยภาพรองรับการจัดงานเลอแทป บาย ตูร์ เดอ ฟร้องซ์ ในครั้งนี้  

นอกจากนี้ ทางจังหวัดพิษณุโลกได้ขอให้ สกสว.และบพข. สนับสนุนการถอดบทเรียนความสำเร็จของการจัดงานและการต้อนรับนักปั่นทั่วโลกที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสบการณ์และความประทับใจของการปั่นตลอดเส้นทาง พร้อมตอกย้ำบทพิสูจน์ว่าจังหวัดพิษณุโลกมีความพร้อมสำหรับการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติประเภทอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศได้เป็นอย่างดียิ่ง ผศ.สุภาวดี กล่าวเสริม

เปิดเส้นทางปั่น เลอแทป บาย ตูร์ เดอ ฟร้องซ์ 2022 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค