แข่งขันบอร์ดเกม 'Water Journey' หาวิธีจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดย SN Group 

แข่งขันบอร์ดเกม 'Water Journey' หาวิธีจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดย SN Group 

'Water Journey' นวัตกรรมใหม่ของการจัดการน้ำ ผ่านสื่อ Board Game ที่จัดการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรก มีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาสนใจเข้าร่วมถึง 40 โรงเรียน

'Water Journey' เป็นงานที่ SN Group ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเพื่อระดมความเห็น เส้นทางบริหารจัดการน้ำ

ภายใต้นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อลดการใช้น้ำและรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนผ่าน Board Game สื่อการสอนยุคใหม่

  • Water Journey คืออะไร

เกตุวลี นภาศัพท์ ประธานกรรมการ บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) และ บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ในเครือ SN Group ผู้นำธุรกิจน้ำและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ

แข่งขันบอร์ดเกม 'Water Journey' หาวิธีจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดย SN Group  Cr. บริษัท ส.นภา ประเทศไทย จำกัด

The leader in water and Environmental Solutions ผู้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร มากว่า 60 ปี กล่าวว่า 

"SN Group ได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เปิดเวที Water Plearn journey นวัตกรรม เล่น และ เรียน เพื่อออกแบบเส้นทางจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

แข่งขันบอร์ดเกม 'Water Journey' หาวิธีจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดย SN Group 

จัดเสวนาหัวข้อ Net Zero Water การบริหารจัดการน้ำควบคู่ไปกับกิจกรรมการแข่งขันบอร์ดเกมเพื่อการศึกษา Water Journey

เป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการดูแลฟื้นฟูทรัพยากรน้ำของประเทศ รวมถึงสร้างเครือข่ายเยาวชนให้มีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมการแข่งขัน

แข่งขันบอร์ดเกม 'Water Journey' หาวิธีจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดย SN Group 

กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำ จากภาวะโลกร้อนที่อาจวิกฤติได้ในอนาคต เนื่องจากน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ, สังคม, สิ่งแวดล้อม, การดำรงชีวิต

ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำ ผ่านนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การรีไซเคิลน้ำ, การลดใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ เพื่อรักษาแหล่งน้ำจากธรรมชาติให้คงอยู่แบบยั่งยืน 

แข่งขันบอร์ดเกม 'Water Journey' หาวิธีจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดย SN Group 

  • แหล่งน้ำจืดบนโลกมีแค่ 3% แต่มีเพียง 1%  เท่านั้นที่ใช้ได้

ประธานกรรมการบริษัท ส.นภา กล่าวต่อว่า น้ำที่ใช้ได้เพียง 1 เปอร์เซ็นต์บนโลกนี้ บางส่วนมีการปนเปื้อนมลพิษ

"ที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ อาทิ อุตสาหกรรม, เกษตรกรรม, น้ำเสียจากครัวเรือน ทำให้ประชากรโลก 11% ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดได้อย่างเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค

แข่งขันบอร์ดเกม 'Water Journey' หาวิธีจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดย SN Group  Cr. บริษัท ส.นภา ประเทศไทย จำกัด

อีกทั้งสภาวะโลกร้อนทำให้สภาพอากาศแปรปรวน เกิดภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำมากขึ้น การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า จึงเป็นเรื่องของทุกคน

โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลกต่างมุ่งสู่ Net Zero Water เพื่อลดการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ สอดคล้องกับ SN Group ที่มุ่งสู่แนวทางดังกล่าว เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน"

แข่งขันบอร์ดเกม 'Water Journey' หาวิธีจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดย SN Group  Cr. บริษัท ส.นภา ประเทศไทย จำกัด

บรรยากาศภายในงาน ช่วงเช้ามีการเสวนาให้ความรู้เรื่องการจัดการน้ำ ช่วงบ่ายมีกิจกรรมการแข่งขันบอร์ดเกมเพื่อการศึกษา Water Journey ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก

ได้รับความสนใจจากกลุ่มเยาวชน นักเรียนระดับชั้นมัธยม เข้าร่วมการแข่งขันถึง 40 ทีม (40 โรงเรียน) เพื่อค้นหาทีมที่ชนะเลิศ ที่จะมาดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ

แข่งขันบอร์ดเกม 'Water Journey' หาวิธีจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดย SN Group  Cr. บริษัท ส.นภา ประเทศไทย จำกัด

พร้อมส่งต่อความรู้ไปยังครอบครัว ชุมชน เกิดการตระหนักรู้ ให้ความสำคัญกับการใช้น้ำ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางหนึ่งที่สร้างนักอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำรุ่นใหม่ให้สังคมได้ต่อไป

  • ผลการแข่งขัน Water Journey Board Game

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนโยธินบูรณะ

แข่งขันบอร์ดเกม 'Water Journey' หาวิธีจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดย SN Group 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนศึกษานารี

รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล และ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง

แข่งขันบอร์ดเกม 'Water Journey' หาวิธีจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดย SN Group 

  • ช่วยกันรักษาน้ำให้มีใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป

สุทธิพัณ พิศาลบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ SN Group กล่าวว่า

"ทุกทีมที่เข้าแข่งขัน Board Game Water Journey ถือได้ว่าเป็นผู้ชนะ เป็นผู้นำทางความคิด ที่มุ่งมั่น ผนวกองค์ความรู้ความเข้าใจจากเกม

แข่งขันบอร์ดเกม 'Water Journey' หาวิธีจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดย SN Group 

ตั้งแต่ วัฏจักรน้ำ, การอนุรักษ์น้ำ, การพัฒนาคุณภาพน้ำ, การบำบัดน้ำเสีย, การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ เรียนรู้การใช้น้ำอย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน 

นำไปสู่การสร้างความร่วมมือและสร้างจิตสำนึก ช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างยั่งยืน เป็นเป้าหมายสำคัญของการจัดกิจกรรมครั้งนี้

แข่งขันบอร์ดเกม 'Water Journey' หาวิธีจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดย SN Group 

SN Group องค์กรบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร มากว่า 60 ปี มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เป็นเป้าหมายสำคัญของบริษัท มุ่งสร้างคนในสังคม เยาวชนรุ่นใหม่ ให้เป็นรากฐานพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิด ‘วัฒนธรรมรักษ์น้ำ’ ที่ยั่งยืนของสังคมไทยต่อไป"