"กฎหมายลิขสิทธิ์" ฉบับใหม่บังคับใช้แล้ว คุ้มครองอะไรบ้าง?

"กฎหมายลิขสิทธิ์" ฉบับใหม่บังคับใช้แล้ว คุ้มครองอะไรบ้าง?

23 ส.ค.65 ดีเดย์! "พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่" มีผลบังคับใช้แล้ว เปิดทาง Facebook และ YouTube สามารถถอดงานละเมิดลิขสิทธิ์ "ออกจากระบบได้ทันที" เมื่อได้รับการแจ้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์ พร้อมขยายระยะเวลาคุ้มครองหลังผู้สร้างผลงานเสียชีวิต

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้ (23 ส.ค.) โดยนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า พ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้เป็นการปรับปรุงข้อกฎหมายให้เท่าทันการค้ายุคดิจิทัล และยกระดับการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์ ตลอดจนสนับสนุนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล

ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 23 ส.ค.2565 หรือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ คุ้มครองอะไรบ้าง

ข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ระบุว่า สาระสำคัญของการปรับปรุง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ ได้แก่ การกำหนดมาตรการระงับการละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์ ซึ่งผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือเจ้าของแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Facebook (เฟซบุ๊ก) และ YouTube (ยูทูบ) สามารถถอดงานละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากระบบได้ทันทีเมื่อได้รับการแจ้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการทางศาล รวมทั้งกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ให้บริการ ผู้ผลิต และผู้ขายอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อละเมิดลิขสิทธิ์

นอกจากมาตรการป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์บนสื่อออนไลน์แล้ว กฎหมายฉบับนี้ยังได้ขยายอายุความคุ้มครองลิขสิทธิ์งานภาพถ่ายไปตลอดชีวิตของผู้สร้างสรรค์ และคุ้มครองต่อเนื่องไปอีก 50 ปี หลังจากผู้สร้างสรรค์เสียชีวิต เพื่อให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์ชาวไทยรวมถึงทายาทได้รับประโยชน์จากเรื่องดังกล่าว

การคุ้มครองนี้สอดคล้องกับหลักสากลและรองรับการเข้าเป็นภาคีความตกลงสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WCT) ซึ่งประเทศไทยได้ยื่นภาคยานุวัติสารต่อองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาดังกล่าวแล้ว โดยจะมีผลให้ประเทศไทยได้เป็นสมาชิกลำดับที่ 113 ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค.2565 เป็นต้นไป

หลังจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะเดินหน้าเตรียมความพร้อมสำหรับการออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวต่อไป 

ประโยชน์จากกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ระบุว่า การแก้กฎหมายดังกล่าวช่วยยกระดับการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะบนสื่อออนไลน์ที่สามารถระงับการเผยแพร่ผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ได้อย่างท่วงที

นอกจากนั้นยังเป็นกลไกสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยที่มีศักยภาพในการก้าวสู่ระดับโลก ส่งเสริม การสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์ใหม่ ๆ รุกตลาดซื้อขายผลงานศิลปะในโลกดิจิทัล รองรับการค้าในโลก Metaverse อีกทั้งช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และดึงดูดนักลงทุนต่างชาติมาลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานลิขสิทธิ์ของไทยมากขึ้น

ทั้งนี้ หากศิลปินผู้สร้างสรรค์หรือประชาชนทั่วไปมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ฉบับใหม่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-5475191 หรือติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.ipthailand.go.th/th/ หรือโทรสายด่วน 1368

-----------

อ้างอิง: กรมทรัพย์สินทางปัญญา