รู้จัก "PANK" สาววัย 30+ "โสด" ทำงานเก่ง รายได้ดี แนวโน้มเพิ่มใน "สาวไทย"

รู้จัก "PANK" สาววัย 30+ "โสด" ทำงานเก่ง รายได้ดี แนวโน้มเพิ่มใน "สาวไทย"

ทำความรู้จัก “PANK” หรือ “Professional Aunt, No Kids“ สาววัย 30 ปีขึ้นไป ที่เต็มใจ “โสด” ทำงานเก่ง รายได้ดี มีเป้าหมายชีวิตเพื่อความสุขและความก้าวหน้าในอาชีพ

“อายุ 30 แล้ว ยังไม่แต่งงานอีกเหรอ ?”

“อายุขนาดนี้แล้วทำไมยังไม่มีแฟน ?”

มายาคติแบบเดิมที่มักถูกส่งต่อผ่านคำถามถึง “ผู้หญิงไทย” มาทุกยุคสมัย ทว่าล่วงเลยมาถึงปี 2565 บริบททางสังคมเปลี่ยนไปจน ผู้หญิงเองมองว่า “ความสมบูรณ์ของชีวิตไม่ได้จำกัดแค่การมีครอบครัวและลูกอีกแล้ว” 

ทำให้ช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ผู้หญิงจำนวนไม่น้อย เลือกโฟกัสที่ความก้าวหน้าด้านอาชีพการงาน และไม่กดดันตัวเองตามแนวคิดเดิมที่ว่า ผู้หญิงจะมีผู้ชายดูแลอีกต่อไป 

แนวคิดเหล่านี้ถูกนิยามว่า “PANK” ซึ่งมาจากคำสแลง “Professional Aunt, No Kids”  ที่ไม่ใช่แค่หมายถึงผู้หญิงวัย 30 ขึ้นไปที่ยัง “โสด” เท่านั้น แต่ยังเป็นกลุ่มที่โฟกัสเป้าหมายในการสร้างความก้าวหน้าในด้านหน้าที่การงานให้กับตัวเอง มีรายได้มากพอที่จะดูแลตัวเองได้แบบสบายๆ โดยครอบคลุมคนที่ทำงานในองค์กรและเป็นเจ้าของธุรกิจด้วย 

  •  ทำไมผู้หญิงทั่วโลกถึงมีแนวโน้มเป็น PANK มากขึ้น 

PANK เป็นแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อผู้หญิงที่อยากเป็นผู้ประกอบการ ผู้หญิงกลุ่มนี้จะหันมา “ลงทุนในเวลา” มากขึ้นเพื่อปั้นธุรกิจของตัวเอง ทำให้สนใจแรงกดดันจากสังคมที่คาดหวังให้มีครอบครัวตามกรอบแนวคิดเดิมๆ น้อยลง และมุ่งสู่เป้าหมายของตัวเองมากขึ้น 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

เมื่อผู้หญิงกลุ่มนี้โฟกัสกับการทำงานและสร้างรายได้มากพอที่สามารถจะดูแลตัวเองและคนใกล้ตัว ทำให้มีสถานภาพทางการเงินที่มั่นคงขึ้น มีอำนาจซื้อเพิ่มขึ้น มีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้น หรือเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในสังคม 

ส่งผลให้มีความเชื่อ ค่านิยมแบบใหม่  มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เป็นอิสระ ตัดสินใจได้เองทั้งในแง่ของพฤติกรรมและการใช้จ่าย ซึ่งเป็นเหตุผลให้ที่ผู้หญิงเลือกที่จะมีหรือไม่มีลูกด้วยตัวเอง แต่งงานช้าลง หรือทำให้สถิติการหย่าร้างเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน 

  •  หญิงไทย ยิ่งจบสูงยิ่งแต่งงานช้า หรือเลือกเป็นโสด 

ในประเทศไทยเอง ก็พบข้อมูลจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในช่วง 32 ปี (พ.ศ.2528-2560) พบว่าผู้หญิงไทยยิ่งมีการศึกษาสูง ยิ่งมีแนวโน้มแต่งงานช้าและอยู่เป็นโสดมากขึ้น 

โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เกิดในช่วงราวปี 2523 พบว่า คนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นโสด (ไม่เคยแต่งงาน) 50-60% จบชั้นมัธยมศึกษาเป็นโสด 15-20% และจบชั้นประถมศึกษาเป็นโสด 10-15% 

นอกจากนี้ ยังพบปรากฏการณ์ "Gold Miss" ในประเทศไทย ที่ผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไปและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีแนวโน้มที่จะอยู่เป็นโสดมากขึ้น ยิ่งตอกย้ำว่าการศึกษาของผู้หญิงที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้คนเลือกที่จะอยู่เป็นโสดมากขึ้น และไม่มีลูกเลย

รู้จัก "PANK" สาววัย 30+ "โสด" ทำงานเก่ง รายได้ดี แนวโน้มเพิ่มใน "สาวไทย"

  •  PANK กำลังสร้างความท้าทายในโลกธุรกิจ 

เป้าหมายของ PANK ไม่ใช่แค่มีรายได้ดีเท่านั้น บางส่วนยังพุ่งเป้าไปที่การเป็น “เจ้าของกิจการ” ทำให้ปัจจุบันจะเห็นผู้ประกอบการหญิงมากขึ้น เช่นในอเมริกา พบรายงานปี 2562 ของ “อเมริกันเอกซ์เพรส” ศึกษาธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของระหว่างปี 2557-2562 พบว่าเพิ่มจำนวนขึ้นถึง 21% ขณะที่ธุรกิจทั้งหมดเพิ่มขึ้นเพียง 9% 

โดยสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงทำธุรกิจมากขึ้นสันนิษฐานได้หลายข้อเช่น สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการได้ง่ายขึ้น บริษัทและสถาบันการศึกษาหลายแห่งให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้หญิงมากขึ้น เป็นต้น

แม้เรื่องปรากฏการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของกลุ่ม PANK ก็สะท้อนบริบทของสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน และมีนัยถึงการเปิดกว้าง “มุมมองที่แตกต่าง” ของคนในสังคม ทำลายกรอบที่จำกัดคุณค่าว่าผู้หญิงทุกคนเกิดมาเพื่อเป็น “แม่” แต่สนับสนุนให้มีโอกาสเลือกทำตามเป้าหมายของตัวเองได้อย่างมีความสุข

-----------------------------------

อ้างอิง: