ประกาศรายชื่อ 7 ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล ‘ศิลปาธร’ ปี 65

ประกาศรายชื่อ 7 ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล ‘ศิลปาธร’ ปี 65

การประกาศผลรางวัลการคัดเลือก 'ศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลาง' ให้ได้รับรางวัล ‘ศิลปาธร’ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ประกาศรายชื่อ 7 ศิลปิน 7 สาขา ‘ศิลปาธร’ ประจำปี 2565พร้อมจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินศิลปาธร และเผยแพร่องค์ความรู้

โดยมี อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในงานแถลงข่าว กล่าวว่า ตามที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล ‘ศิลปาธร’ มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547

"เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลาง ที่ได้ทุ่มเทพลังความคิด สติปัญญา และจิตใจอันมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าเป็นที่ประจักษ์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัย และผลงานได้เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันมีศิลปินที่ได้รับรางวัล ‘ศิลปาธร’ แล้วทั้งสิ้น 1 พระนาม คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงได้รับการยกย่องเป็น ศิลปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ (แฟชั่นและเครื่องประดับ) และอีก 94 รายชื่อ"

ประกาศรายชื่อ 7 ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล ‘ศิลปาธร’ ปี 65 Cr. สำนักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย

สำหรับปีพุทธศักราช 2565 คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกศิลปินร่วมสมัยดีเด่น ผู้มีความเหมาะสมให้ได้รับรางวัล ศิลปาธร ประจำปีพุทธศักราช 2565 จำนวน 7 สาขา รวม 7 คน ดังนี้

สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ ธวัชชัย  พันธุ์สวัสดิ์

สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ หม่อมหลวง วรุตม์ วรวรรณ 

สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ สถาพร จรดิฐ  หรือ จเด็จ กำจรเดช

สาขาดนตรี ได้แก่ ชัยภัค ภัทรจินดา

สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ ศรวณีย์  ธนะธนิต

สาขาศิลปะการออกแบบ ได้แก่ นครินทร์ ยาโน

สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ได้แก่ ลี ชาตะเมธีกุล

ประกาศรายชื่อ 7 ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล ‘ศิลปาธร’ ปี 65 Cr. สำนักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย

ศิลปินศิลปาธรทั้ง 7 ราย จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเงินรางวัลจำนวนหนึ่งแสนบาท โดย สศร.จะจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติแพร่องค์ความรู้ของศิลปิน ศิลปาธร 

เพื่อเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ ที่มีกำลังความคิด สร้างสรรค์ผลงาน ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิม อันเป็นทุนวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจต่อไป  

ประกาศรายชื่อ 7 ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัล ‘ศิลปาธร’ ปี 65 Cr. สำนักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย