"ผู้ว่าฯชัชชาติ" นำข้าราชการ กทม. ถวายสัตย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ผู้ว่าฯชัชชาติ" นำข้าราชการ กทม. ถวายสัตย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ผู้ว่าฯชัชชาติ" นำข้าราชการ กทม. ถวายสัตย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (26 ก.ค. 2565) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม) นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนของสังกัด กทม. ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

Photographer วันชัย ไกรศรขจิต

"ผู้ว่าฯชัชชาติ" นำข้าราชการ กทม. ถวายสัตย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ผู้ว่าฯชัชชาติ" นำข้าราชการ กทม. ถวายสัตย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"ผู้ว่าฯชัชชาติ" นำข้าราชการ กทม. ถวายสัตย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ผู้ว่าฯชัชชาติ" นำข้าราชการ กทม. ถวายสัตย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ผู้ว่าฯชัชชาติ" นำข้าราชการ กทม. ถวายสัตย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ผู้ว่าฯชัชชาติ" นำข้าราชการ กทม. ถวายสัตย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ผู้ว่าฯชัชชาติ" นำข้าราชการ กทม. ถวายสัตย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ผู้ว่าฯชัชชาติ" นำข้าราชการ กทม. ถวายสัตย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว