เตรียมตัว! "วันหยุด 2565" วันหยุดยาวส่งท้าย เดือนกรกฎาคม 2565

เตรียมตัว! "วันหยุด 2565" วันหยุดยาวส่งท้าย เดือนกรกฎาคม 2565

เตรียมตัว! สายเที่ยววางแผน "วันหยุด 2565" วันหยุดยาวส่งท้าย เดือนกรกฎาคม 2565 ติดต่อกัน 4 วัน พร้อมเช็กวันสำคัญต่างๆ ที่นี่

เตรียมปักหมุด "วันหยุด 2565" อีกรอบ! ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของ เดือนกรกฎาคม 2565 เป็นวันหยุดติดต่อกัน 4 วัน เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10  

"วันหยุดยาว" เดือนกรกฎาคม 2565

13 กรกฎาคม 2565 : วันอาสาฬหบูชา

14 กรกฎาคม 2565 : วันเข้าพรรษา

15 กรกฎาคม 2565 : วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ปี 2565

16-17 กรกฎาคม 2565 : วันหยุดสุดสัปดาห์

 

โดยสัปดาห์ที่ผ่านมามีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน คือ วันที่ 13-14-15-16-17 กรกฎาคม 2565 (พุธ-พฤหัสบดี-ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) เป็น "วันอาสาฬหบูชา" และ "วันเข้าพรรษา"

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"วันหยุดยาว" เดือนกรกฎาคม 2565

28 กรกฎาคม 2565 : วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 10 

29 กรกฎาคม 2565 : วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ปี 2565

30-31 กรกฎาคม 2565 : วันหยุดสุดสัปดาห์

 

โดย วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ตรงกับวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 เป็นวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2565 รวมหยุดต่อเนื่องวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งวันถือเป็น "วันหยุดธนาคาร" อีกด้วย

ส่วนบริษัทเอกชน ให้ดูตามประกาศของแต่ละบริษัท บางแห่งอาจหยุดตามหน่วยงานราชการ บางแห่งอาจหยุดตามวันหยุดธนาคาร และบางแห่งอาจไม่หยุดในวันหยุดกรณีพิเศษใดๆ ทั้งสิ้น 

วันสำคัญต่างๆ ในเดือนกรกฎาคม 2565

1 กรกฎาคม 2565 : วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

4 กรกฎาคม 2565 : วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ, วันชาติสหรัฐ (Independence Day)

6 กรกฎาคม 2565 : วันจูบสากล

7 กรกฎาคม 2565 : วันพูดความจริง, วันช็อกโกแลตโลก

13 กรกฎาคม 2565 : วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ, วันอาสาฬหบูชา

14 กรกฎาคม 2565 : วันเข้าพรรษา

17 กรกฎาคม 2565 : วันอิโมจิโลก 

18 กรกฎาคม 2565 : วันไอศกรีมแห่งชาติ

28 กรกฎาคม 2565 : วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

29 กรกฎาคม 2565 : วันภาษาไทยแห่งชาติ, วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก

30 กรกฎาคม 2565 : วันเพื่อน (Friendship) สากล