“การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก” Global Summit of Women 2022

“การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก”  Global Summit of Women 2022

“ประเทศไทย” สร้างชื่อเสนอจัดประชุมแบบ “คาร์บอนนิวทรัล” (carbon neutral) ในการประชุมผู้นำสตรีโลก “Global Summit of Women 2022”

การจัดประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก หรือ Global Summit of Women 2022  นอกจากจะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพแล้ว

ยังเป็นครั้งแรกที่ได้มีการนำแนวคิด คาร์บอนนิวทรัล (carbon neutral) มาเป็นแนวทางในการจัดงานอีกด้วย โดย ประเทศไทย 

ซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพเป็นผู้เสนอไอเดียนี้ เพื่อปลุกพลังของชุมชนสตรีและมนุษยชาติให้ร่วมกันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประชุมสุดยอดผู้นำสตรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นเวทีให้ผู้นำสตรีและผู้ที่สนใจจากทั่วโลก

ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาสตรีในทุกด้านในประเทศต่างๆ  และบทบาทของผู้หญิงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก 

โดยมีผู้นำสตรีกว่า 500 คนจาก กว่า 50 ประเทศทั่วโลกมาร่วมงาน การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นครั้งที่ 32

แต่เป็นครั้งแรกที่ได้มีการนำแนวคิดเกี่ยวกับคาร์บอนนิวทรัลมาใช้

การจัดประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก หรือ Global Summit of Women 2022  ครั้งนี้ ที่ ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ

และได้นำแนวคิด คาร์บอนนิวทรัล (carbon neutral) มาใช้นั้น

กอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการจัดงานฝ่ายไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา กล่าวว่า

“เราต้องการแสดงให้โลกเห็นว่าเราจริงจังมากในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกและการส่งเสริมความยั่งยืน ประเทศไทยเป็นจุดหมายของการลงทุนและการทำธุรกิจที่ดี

ไม่ใช่แค่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม ราคาไม่แพง หรือแค่อาหารอร่อยเท่านั้น  คณะกรรมการจัดงานมุ่งมั่นมากในการบรรลุเป้าหมายเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอน

แม้ว่าตอนแรกๆ จะยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง คาร์บอนนิวทรัล ดีนัก แต่พอมีข้อมูลและพูดคุยกันมากขึ้น คณะกรรมการจัดงานทั้งหมดก็ทุ่มเทกันเต็มที่

เราทำกันอย่างจริงจัง  ผู้สนับสนุนและพันธมิตรทุกรายร่วมมือกับเราอย่างดี และยังได้ให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาตรวจสอบระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนของงานด้วย”

“การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก”  Global Summit of Women 2022 “กอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร” ประธานกรรมการจัดงานฝ่ายไทยและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา

การจัดประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก หรือ Global Summit of Women 2022  ครั้งนี้ ที่ ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ

และได้นำแนวคิด คาร์บอนนิวทรัล (carbon neutral) มาใช้เป็นประเทศแรกที่มีการประชุม

“การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก”  Global Summit of Women 2022

"คุณประเสริฐสุข ปทุมสิทธิชัย"

ประเสริฐสุข ปทุมสิทธิชัย  อดีตกรรมการบริหารองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกประเทศไทย กล่าวเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า

ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเรื่องคาร์บอนนิวทรัล  คณะกรรมการจัดงานได้พยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือน้อยที่สุด

มีการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่างละเอียด และซื้อคาร์บอนเครดิต โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรต่างๆ เป็นอย่างดี

“การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก”  Global Summit of Women 2022

กระเป๋า Upcycle และ ขวดน้ำ ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล

ในทุกกิจกรรมและทุกองค์ประกอบของงาน มีการลดกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การแจกกระเป๋า upcycle  และ

ขวดน้ำ ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลเพื่อให้ผู้เข้าประชุมใช้ดื่มโดยสามารถเติมน้ำที่จัดไว้ให้ในห้องประชุมได้ฟรีตลอดงาน ซึ่งช่วยลดการใช้ขวดน้ำพลาสติก 

“การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก”  Global Summit of Women 2022 อาหารทุกมื้อที่เสิร์ฟต้องมีการคำนวณอย่างดีว่ามีคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่าไร  มีการจัดรถยนต์ไฟฟ้าใช้เพื่อขนส่งผู้ร่วมประชุมจากโรงแรมมายังศูนย์การประชุม

การประดับโต๊ะจัดเลี้ยงในงานกาล่าด้วยเครื่องตกแต่งโต๊ะที่ทำจากกระดาษ ด้วยการสนับสนุนจากเอสซีจีเปเปอร์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก”  Global Summit of Women 2022 วัดอรุณ และ ช้าง ตั้งบนโต๊ะดินเนอร์แทนดอกไม้สด พับเก็บเป็นที่ระลึกได้

และสะท้อนวัฒนธรรมไทยอันงดงามไปพร้อมกัน นอกจากการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนแล้ว คณะกรรมการจัดงานยังได้มีการคำนวณ

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนให้แจ้งรายละเอียดการเดินทางจาก

ต้นทางมาร่วมประชุม และคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการเดินทาง  เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการซื้อคาร์บอนเครดิตจากกลุ่มมิตรผลซึ่ง

ดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมานาน

ประเสริฐสุข ปทุมสิทธิชัย อดีตกรรมการบริหารองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกประเทศไทย กล่าวเสริมว่า 

“ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของแต่ละคน เรากำลังสร้างความตระหนักอย่างมากในระดับโลก เป็นพลังของผู้หญิงในการเปลี่ยนแปลงโลก”

“การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก”  Global Summit of Women 2022 President Kosovo

“การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก”  Global Summit of Women 2022 ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์

“การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก”  Global Summit of Women 2022 Gsw 2022 Women Art Exhibition

“การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก”  Global Summit of Women 2022 ผลงานศิลปะของศิลปินหญิง ภายในงาน “การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก”  Global Summit of Women 2022