รวม "ทุเรียน GI" 11 สายพันธุ์ "ทุเรียน" ประจำถิ่น รสชาติเด่นเป็นเอกลักษณ์

รวม "ทุเรียน GI" 11 สายพันธุ์ "ทุเรียน" ประจำถิ่น รสชาติเด่นเป็นเอกลักษณ์

คนรักทุเรียน ต้องเก็บให้ครบ! "ทุเรียน GI" 11 สายพันธุ์ ทุเรียนไทยประจำถิ่น รสชาติเด่นเป็นเอกลักษณ์ หาได้เฉพาะพื้นที่ที่จดทะเบียน GI เท่านั้น

"ทุเรียน" "ราชาผลไม้ไทย" กลับมางอกงามตามฤดูกาลให้สายทุเรียนได้ลิ้มรสเต็มๆ ปีละครั้ง เป็นที่รู้กันดีกว่าทุเรียนในไทยมีหลากหลายสายพันธุ์ โดยพันธุ์ที่ได้รับความนิยมและหาซื้อรับประทานได้ไม่ยากในท้องตลาด ก็หนีไม่พ้น "หมอนทอง" "ชะนี" "ก้านยาว" ฯลฯ

ทว่า นอกจากทุเรียนแต่ละสายพันธุ์จะแตกต่างกันจะมีรสชาติและรสสัมผัสที่ต่างกันแล้ว ทุเรียนสายพันธุ์เดียวกันที่ปลูกในต่างพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิอากาศ ดิน และฤดูกาลต่างกัน ก็ย่อมมีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปด้วย ซึ่งนี่เป็นที่มาของ "ทุเรียน GI" หรือทุเรียนขึ้นทะเบียนว่าเป็นสินค้าขึ้นชื่อในแต่ละพื้นที่ ที่เรียกได้ว่ามีรสชาติเด่น เป็นเอกลักษณ์ และหาได้เฉพาะถิ่นเท่านั้น

  •  GI คืออะไร ? 

GI (Geographical Indication) ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และเป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตเฉพาะเจาะจงคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ เป็นเสมือนแบรนด์ของท้องถิ่นที่ต้องมีการจดทะเบียนตามขั้นตอน

ข้อมูล ณ เดือน พ.ค. 65 ระบุว่าปัจจุบันมีสินค้าที่มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยกับ “กรมทรัพย์สินทางปัญญา” แล้ว 158 สินค้า จาก 77 จังหวัด ซึ่งสินค้า GI ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มข้าวของเครื่องใช้ เครื่องดนตรี เครื่องประดับ อาหารท้องถิ่น พืชผลทางการเกษตร ฯลฯ 

  •  11 ทุเรียน GI แต่ละพื้นที่ มีจุดเด่นต่างกันอย่างไร ? 

ปัจจุบัน (มิ.ย. 65) สำหรับทุเรียน GI ที่มีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด 11 ชนิด ซึ่งเป็นทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ที่มีจุดเด่นทั้งลักษณะผลและรสชาติต่างกัน

1. ทุเรียนจันท์ : ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง ได้แก่ พวงมณี นกหยิบ ทองลินจง นวลทองจันทร์ กบสุวรรณ และพันธุ์ทางการค้า เช่น พันธุ์จันทบุรี 1 - 10 เนื้อละเอียด มีเส้นใยน้อยหรือไม่มีเส้นใย สีเหลืองเข้ม/เหลืองอมส้ม รสหวานมันหรือหวานแหลม

2. ทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ : ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง เนื้อเนียน แห้งละเอียด เส้นใยน้อย รสหวาน มัน

3. ทุเรียนชะนีเกาะช้าง : ทุเรียนพันธุ์ชะนี ผลยาวรี หนามใหญ่ สีเหลืองเข้มไปถึงอมส้ม รสหวานมัน หอม

4. ทุเรียนในวงระนอง : ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ผลกลมรี เม็ดลีบ เนื้อกรอบ กลิ่นไม่ฉุน รสหวานหอม

5. ทุเรียนสาลิกาพังงา : ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง จ.พังงา ผลกลม เปลือกบาง กลิ่นหอม แต่ไม่ฉุนมาก รสหวาน

6. ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ : ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง, ชะนี, ก้านยาว หอมปานกลาง เนื้อละเอียด รสหวานมัน

7. ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ : ทุเรียนพันธุ์หลินลับแล ผลทรงกระบอก เนื้อเหลืองเข้ม เนื้อเยอะ กลิ่นอ่อน รสหวานมัน

8. ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ : ทุเรียนพันธุ์หลงลับแล ผลทรงกลมหรือกลมรี ลูกเล็ก เนื้อเยอะ สีเหลืองเข้ม เมล็ดลีบ รสหวานมัน

9. ทุเรียนปราจีน : ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ชะนี กระดุมทอง และพันธุ์พื้นเมือง เนื้อแห้งหนา เส้นใยน้อย รสหวานมัน

10. ทุเรียนป่าละอู : ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ชะนี เนื้อหนาและละเอียด สีเหลืองอ่อน รสหวานมัน

11. ทุเรียนนนท์ : ทุเรียนพันธุ์ก้านยาว หมอนทอง ชะนี กระดุมทอง และพันธุ์พื้นเมือง หอม เนื้อละเอียด รสหวานมัน

-------------------------------------------------------

อ้างอิง: กรมทรัพย์สินทางปัญญา