ส่องของดี-สินค้าพรีเมี่ยม ‘ศรีสะเกษ’ ทุเรียนภูเขาไฟ กาแฟโรบัสตา เนื้อโคขุน

ส่องของดี-สินค้าพรีเมี่ยม ‘ศรีสะเกษ’ ทุเรียนภูเขาไฟ กาแฟโรบัสตา เนื้อโคขุน

รู้จักของดี-สินค้าพรีเมียมจังหวัดศรีสะเกษ ทุเรียนภูเขาไฟ กาแฟโรบัสตา เนื้อโคขุน คุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด สร้างอาชีพเกษตรกร "ไตรศุลี" เชิญชวนหาซื้อสินค้าในงานเทศกาลประจำปีทุเรียนภูเขาไฟฯถึง 15 มิ.ย.หรือสั่งซื้อช่องทางออนไลน์

จังหวัดศรีสะเกษอยู่ระหว่างการจัดงาน “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษและของดีศรีสะเกษ ปี 2565” โดยงานจะมีการจัดถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2565  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  ประชาชนทั่วประเทศสามารถเดินทางไปร่วมในเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษและของดีศรีสะเกษ หากไม่สะดวกเดินทางไปที่งาน ก็สามารถสั่งสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้โดยตรง

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2565 ที่ผ่านมา นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะซึ่งประกอบด้วยผู้แทนส่วนราชการและผู้แทนเกษตรกรเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ที่ทำเนียบรัฐบาล และได้มอบของดีขึ้นชื่อของจังหวัดที่กลายเป็นสินค้าพรีเมี่ยมติดตลาด ได้แก่ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ กาแฟโรบัสตาศรีสะเกษ และเนื้อโคขุน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้คุณภาพ เป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดศรีสะเกษ

โดยนายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมผลผลิตของเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการพัฒนาที่เข้มแข็ง และได้ร่วมชิมทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ กาแฟโรบัสตาศรีสะเกษ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคขุนจากจังหวัดศรีษะเกษด้วย  

“ไตรศุลี ไตรสรณกุล” รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คนศรีสะเกษแท้ๆบอกเล่าถึง “ของดีจังหวัดศรีสะเกษ" ว่าปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดที่ได้รับการยอมรับ มีชื่อเสียง และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศอยู่ 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ทุเรียนภูเขาไฟ กาแฟโรบัสตา และเนื้อโคขุน

โดยในส่วนของทุเรียนภูเขาไฟ ซึ่งอัตลักษณ์ของทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษนั้น เนื้อทุเรียนกรอบนอก นุ่มใน หอมละมุนลิ้น กลิ่นไม่ฉุน เส้นใยละเอียด รสชาติมันค่อนข้างหวาน การปลูกที่ได้มาตรฐาน GAP และได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” ทำให้ปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ส่องของดี-สินค้าพรีเมี่ยม ‘ศรีสะเกษ’ ทุเรียนภูเขาไฟ กาแฟโรบัสตา เนื้อโคขุน

จังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษทั้งหมด 14,828 ไร่ มีจำนวนเกษตรกรจำนวน 2,350 ราย คิดเป็น 1.7% ของพื้นที่ปลูกทุเรียนของทั้งประเทศ พื้นที่ให้ผลผลิต 5,596 ไร่ ปริมาณผลผลิตปี 2565 จำนวน 7,369 ตัน มูลค่ารวมกว่า 1,200 ล้านบาท ซึ่งปลูกในเฉพาะพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกันทรลักษ์ ขุนหาญ และศรีรัตนะ อันเป็นบริเวณพื้นที่ภูเขาไฟโบราณแถบเทือกเขาพนมดงรัก ดินจึงมีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ ส่งผลให้ทุเรียนมีอัตลักษณ์เด่น รสชาติดี เนื้อทุเรียนกรอบนอก นุ่มใน หอมละมุนลิ้น กลิ่นไม่ฉุน เส้นใยละเอียด รสชาติมันค่อนข้างหวาน 

หากสนใจสั่งซื้อทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษทางช่องทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซด์ "lavadurian.com" 

ส่องของดี-สินค้าพรีเมี่ยม ‘ศรีสะเกษ’ ทุเรียนภูเขาไฟ กาแฟโรบัสตา เนื้อโคขุน

ส่วน“กาแฟโรบัสต้าศรีสะเกษ” มีลักษณะโดดเด่น คือรสขมน้อย ความหวานมาก มีบอดี้กำลังดี คาเฟอีนสูง และมีกลิ่นรสผลไม้เด่นชัด เป็นได้ผลผลิตจากการส่งเสริมเกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้การผลิตแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การผลิตได้มาตรฐาน GAP และ GMP ซึ่งปัจจุบันทั่วจังหวัดศรีสะเกษมีพื้นที่เพาะปลูก 360 ไร่ เกษตรกรจำนวน 400 ราย

ส่องของดี-สินค้าพรีเมี่ยม ‘ศรีสะเกษ’ ทุเรียนภูเขาไฟ กาแฟโรบัสตา เนื้อโคขุน

สำหรับ “เนื้อโคขุน” ได้ผ่านการเลี้ยงด้วยระบบฟาร์มป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม หรือระบบ GFM โดยศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่มีการเลี้ยงโคเนื้อ 564,259 ตัว มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ  มีมูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาท โดยเกษตรกร100,646 ครัวเรือน ทำให้มีการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมโคเนื้ออย่างครบวงจร มีระบบการผลิตที่มีคุณภาพ ทำให้ได้โคเนื้อแดงที่มีเนื้อนุ่ม เนื้อโคขุนมีไขมันแทรกกำลังดี รสชาติคล้ายเนื้อวากิว ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ต้องการของตลาดและผลิตได้ไม่พอกับความต้องการของตลาดที่มีความต้องการสินค้าคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆ

นอกจากนี้ศรีสะเกษยังมีรายได้จากด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่กำลังเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากขึ้น คาดว่า ในช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ค. ภายในจังหวัดจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรประมาณ 80 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตร 30 ล้านบาทและภาคการท่องเที่ยวและบริการ 50 ล้านบาท  และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต