“วันงดสูบบุหรี่โลก” กับศิลปะอินสตอลเลชั่นเป็นกำลังใจผู้คิดเลิกสูบบุหรี่

“วันงดสูบบุหรี่โลก” กับศิลปะอินสตอลเลชั่นเป็นกำลังใจผู้คิดเลิกสูบบุหรี่

“วันงดสูบบุหรี่โลก” รพ.นวเวช ร่วมรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ จัดแสดงจิตรกรรมสามมิติ World No Tobacco Day Art Installation โดยศิลปินชื่อดังชาวไทย

เนื่องใน “วันงดสูบบุหรี่โลก” (World No Tobacco Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี โรงพยาบาลนวเวช โรงพยาบาลย่านเกษตรนวมินทร์ รัชดา-รามอินทรา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน

ทั้งนี้โดยนาง กันตลักษณ์ หงส์ลดารมภ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลนวเวช กลุ่มการตลาด ได้ประสานความร่วมมือกับ รศ.อัฐพร นิมมาลัยแก้ว ศิลปินชื่อดังที่เชี่ยวชาญการใช้เทคนิคจิตรกรรมบนผ้ามุ้ง จัดแสดง World No Tobacco Day Art Installation 

World No Tobacco Day Art Installation เป็นผลงาน จิตรกรรมรูปแบบสามมิติ ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ผู้ที่กำลังคิดจะเลิกบุหรี่ และสื่อสารให้ตระหนักถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน สะท้อนผ่านผลงานศิลปะที่จัดแสดงให้ชม ณ บริเวณชั้น G โรงพยาบาลนวเวช

โดยผลงานจิตรกรรมรูปแบบสามมิติที่ได้รับการสร้างสรรค์เกี่ยวกับ วันงดสูบบุหรี่โลก 2022 ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาผู้ชมเดินไปสู่โลกจินตนาการที่ศิลปินผู้สร้างสรรค์ได้นำเสนอเรื่องราวระหว่างตนเอง กับ ซัลวาดอร์ ดาลี (Salvador Dalí) จิตรกรชาวสเปน ศิลปินระดับโลกผู้ปลุกเสกความพิเศษใส่ในผลงานศิลปะแบบเหนือจริง (Surrealism) 

“วันงดสูบบุหรี่โลก” กับศิลปะอินสตอลเลชั่นเป็นกำลังใจผู้คิดเลิกสูบบุหรี่ รศ.อัฐพร นิมมาลัยแก้ว

“วันงดสูบบุหรี่โลก” กับศิลปะอินสตอลเลชั่นเป็นกำลังใจผู้คิดเลิกสูบบุหรี่

รศ.อัฐพร ได้จินตนาการถึงซัลวาดอร์ ขณะนั่งอยู่บนโซฟาในอิริยาบถกำลังคิดงานเกี่ยวกับเดือนของการรณรงค์งดสูบบุหรี่ พร้อมหยิบยืมขบวนพาเหรดสัตว์ต่าง ๆ จากภาพ The Temptation of St. Anthony เดินล่องลอยอยู่ในโลกที่ไร้กาลเวลา แบกอาคารหอคอยสูงประดับไปด้วยสัญลักษณ์ เป็นเหมือนการอุปมาอุปไมยถึงอบายมุขทางโลกที่อยู่ตรงหน้าเป็นบททดสอบจิตใจให้แข็งแกร่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังคิดจะเลิกสูบบุหรี่ผ่านผลงานศิลปะชิ้นนี้

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็น วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ตระหนักถึงอันตราย และความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่

นอกจากนี้ยังทำให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขทั่วโลก ได้แสดงบทบาทในการเป็นผู้นำในการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งเป็นที่มาในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับ "วันงดสูบบุหรี่โลก"

“วันงดสูบบุหรี่โลก” กับศิลปะอินสตอลเลชั่นเป็นกำลังใจผู้คิดเลิกสูบบุหรี่ รศ.อัฐพร นิมมาลัยแก้ว กับผลงาน World No Tobacco Day Art Installation

“วันงดสูบบุหรี่โลก” กับศิลปะอินสตอลเลชั่นเป็นกำลังใจผู้คิดเลิกสูบบุหรี่ กันตลักษณ์ หงส์ลดารมภ์ ผู้บริหาร รพ.นวเวช 

รพ.นวเวช มุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ที่ดีมีคุณภาพ และเข้าถึงง่าย (Accessible Quality Healthcare) พร้อมดูแลสุขภาพของทุกคนอย่างเข้าอกเข้าใจ ด้วยบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย และทีมแพทย์เฉพาะทาง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลนวเวช โทร.0 2483 9999 หรือ เว็บไซต์ รพ.นวเวช