วันงดสูบบุหรี่โลก 33 ปี 33 คำขวัญ

วันงดสูบบุหรี่โลก 33 ปี 33 คำขวัญ

วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ปี 2020 องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดประเด็นรณรงค์ปกป้อง ‘เยาวชน’ จากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคติน เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นนักสูบทดแทน 'ผู้สูบบุหรี่' ที่เสียชีวิตปีละ 8 ล้านคน

31 พฤษภาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลก (World Health Organization-WHO) ได้ประกาศให้เป็น World No Tobacco Day หรือ วันงดสูบบุหรี่โลก โดยประกาศขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.1988 (พ.ศ.2531) เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ และมีการจัดงานรณรงค์ทุกปี

ข้อมูลจากเว็บไซต์มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ระบุว่า การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ ให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมและกระตุ้นให้รัฐบาลกำหนดนโยบาย-กฏหมายเพื่อควบคุมยาสูบ 

องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ 

เพื่อให้การรณรงค์มีเป้าหมายและเห็นภาพชัดเจน องค์การอนามัยโลก ยังได้กำหนด คำขวัญ เพื่อให้เหมาะสมกับการรณรงค์ที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ของพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรโลกทุกปี 

159068209233

คำขวัญของวันงดสูบบุหรี่โลกครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2531 คือ Between tobacco and the health, choose health หรือ บุหรี่หรือสุขภาพ ต้องเลือกสุขภาพเปิดประเด็นให้คนนึกถึงสุขภาพมากขึ้น

คำขวัญในปีต่อๆ มา ซึ่งจะแสดงให้เห็นความเป็นไปของการสูบบุหรี่ในสังคมโลก และทิศทางการรณรงค์-แก้ปัญหา ผ่านมา 32 ปี รวมทั้งปีที่ 33 ดังนี้ 

 • พ.ศ.2532 (1989)  

        Women and Tobacco : Added risk. 

        พิษของบุหรี่ต่อสตรี ยิ่งมีมากกว่าบุรุษ

 • พ.ศ.2533 (1990)  

        Growing up without tobacco.

        เติบโตอย่างสดใส ห่างไกลจากภัยบุหรี่

 • พ.ศ.2534 (1991) 

        Public places and transport : Better be tobacco free. 

        สถานที่สาธารณะและยวดยานปลอดบุหรี่

 • พ.ศ.2535 (1992) 

        Tobacco free work places : Safer and healthier.

        ที่ทำงานปลอดบุหรี่ สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย

 • พ.ศ.2536 (1993) 

        Health services, our window to a tobacco - free world.

        บุคลากรสาธารณสุขร่วมสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่

 • พ.ศ.2537 (1994) 

        The media against tobacco.

        ทุกสื่อร่วมใจต้านภัยบุหรี่

 • พ.ศ.2538 (1995) 

        Tobacco costs more than you think.

        บุหรี่ก่อความสูญเสียมากกว่าที่คุณคิด

159068310366

แคมเปญคำขวัญ พ.ศ.2539 (1996) ศิลปะและกีฬาไม่พึ่งพาบุหรี่

 • พ.ศ.2539 (1996) 

        Sport and the arts without tobacco : play it tobacco free.

       ศิลปะและกีฬาไม่พึ่งพาบุหรี่

 • พ.ศ.2540 (1997) 

        United for a Tobacco - free world.

        ผนึกกำลังเพื่อสังคมปลอดบุหรี่

 • พ.ศ.2541 (1998) 

        Growing up without tobacco.

        คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่

 • พ.ศ.2542 (1999) 

        Leave the pack behind.

        อนาคตมีคุณค่า เมื่อบอกลา...เลิกบุหรี่

159058324272

แคมเปญรณรงค์ปีพ.ศ.2543 (2000) Tobacco kills - don't be Duped.

 • พ.ศ.2543 (2000) 

        Tobacco kills - don't be Duped.

        บุหรี่คร่าชีวิต อย่าหลงผิดตกเป็นเหยื่อ

 • พ.ศ.2544 (2001) 

        Second-Hand Smoke : Let's Clear the Air.

        เห็นใจคนรอบข้าง ร่วมสร้างอากาศสดใส ปลอดจากภัยควันบุหรี่

 • พ.ศ.2545 (2002) 

        Tobacco Free Sports – Play it clean.

        กีฬาปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อสุขภาพ

 • พ.ศ.2546 (2003) 

        Tobacco free films tobacco free fashion.

        ภาพยนตร์ปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อเยาวชน

159068386652

 • พ.ศ.2547 (2004) 

        Tobacco and Poverty (A Vicious Circle).

        ครอบครัวปลอดบุหรี่ จะมั่งมีและแข็งแรง

 • พ.ศ.2548 (2005) 

        Health Professionals and Tobacco Control.

        ทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่

 • พ.ศ.2549 (2006) 

        Tobacco: Deadly in any form or disguise.

        บุหรี่ทุกชนิดนำชีวิตสู่ความตาย

 • พ.ศ.2550 (2007) 

        Smoke Free-Environtments.

        ไร้ควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส

159058387716

แคมเปญรณรงค์ปีพ.ศ.2551 (2008) Tobacco - Free Youth.

 • พ.ศ.2551 (2008) 

        Tobacco - Free Youth.

        เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่

 • พ.ศ.2552 (2009) 

         Tobacco Health Warnings.

          บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย

159068514694

โปสเตอร์ World No Tobacco Day 2010

 • พ.ศ.2553 (2010) 

        Gender and tobacco with an emphasis on marketing to women.

        หญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่

 • พ.ศ.2554 (2011) 

        The WHO Framework Convention on Tobacco Control.

        พิทักษ์สิทธิตามกฏหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่

159068749415

โปสเตอร์แคมเปญพ.ศ.2555 (2012) Tobacco industry interference.

 • พ.ศ.2555 (2012) 

        Tobacco industry interference.

        จับตาเฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ

 • พ.ศ.2556 (2013) 

        Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship.

        ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต

 • พ.ศ.2557 (2014) 

        Raise taxes on tobacco.

        บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด

 • พ.ศ.2558 (2015) 

        Stop illicit trade of tobacco products.

        หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

159068234471

แคมเปญคำขวัญ พ.ศ.2559 (2016) Get Ready for plain packaging.

 • พ.ศ.2559 (2016) 

        Get Ready for plain packaging.

        ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค

 • พ.ศ.2560 (2017) 

        Tobacco : a threat to development.

        บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อการพัฒนา

 • พ.ศ.2561 (2018) 

        Tobacco break heart

         บุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจ

 • พ.ศ.2562 (2019) 

        Tobacco burns your lungs.

        บุหรี่เผาปอด

สำหรับปีนี้ พ.ศ.2563 (2020) องค์การอนามัยโลกสื่อสารการรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลกด้วยประเด็น Tobacco and related industry tactics to attract younger generations. ผ่านการใช้ข้อความ The secret's out  #TobaccoExposed ประกอบภาพเด็กๆ หลายเชื้อชาติ ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก

159058278642

159058253043

นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงประเด็นประเด็นรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563 ในการสัมมนาเครือข่ายเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2563 ซึ่งจัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ไว้ว่า

"ปีนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นของการรณรงค์ไว้ว่า “Protecting youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and nicotine use” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เยาวชน รู้เท่าทันกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ และปกป้องเยาวชนจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคติน เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นนักสูบทดแทนผู้สูบบุหรี่ที่เสียชีวิตปีละ 8 ล้านคน หรือรักษาผลกำไรของบริษัทบุหรี่ แต่ปีนี้ประเทศไทยและทั่วโลกประสบปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ผู้ที่สูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า จึงควรป้องกันตนเองจาก Covid-19 ด้วยการหยุดสูบ"

159068269848

ดังนั้น กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และภาคีเครือข่าย จึงกำหนดคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563 คือ “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง” #เลิกสูบลดเสี่ยง เพื่อเชิญชวนให้ภาคีเครือข่ายให้ความสำคัญในการรณรงค์ถึงผลกระทบของบุหรี่ซึ่งส่งผลร้าย และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการปอดอักเสบรุนแรงหากติดเชื้อ Covid-19 ในโอกาสนี้ด้วย

เลิกสูบลดเสี่ยง...ทั้งมะเร็งและไวรัสกินปอด

--------------------------------------

ภาพ :  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

credit photo : องค์การอนามัยโลก (World Health Organization)