"สภาวะโลกร้อน" ส่งผลให้นักท่องเที่ยวอยากเลือก “ที่พักอย่างยั่งยืน”

"สภาวะโลกร้อน" ส่งผลให้นักท่องเที่ยวอยากเลือก “ที่พักอย่างยั่งยืน”

"Booking.com" สำรวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยวต่อ "สภาวะโลกร้อน" และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พบ 90% ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีแนวโน้มจะเลือก “ที่พักอย่างยั่งยืน”

รายงาน การเดินทางอย่างยั่งยืนประจำปี 2565 จัดทำโดย Booking.com พบว่านักท่องเที่ยวมีความตระหนักต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น และมองหา ที่พักอย่างยั่งยืน เป็นตัวเลือกแรก

โดย 94% ของผู้เดินทางชาวไทยยืนยันว่า การเดินทางอย่างยั่งยืน เป็นสิ่งสำคัญ และ 75% ระบุว่าข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้น ส่งผลให้ตนตัดสินใจเลือกการเดินทางอย่างยั่งยืนมากขึ้น

"สภาวะโลกร้อน" ส่งผลให้นักท่องเที่ยวอยากเลือก “ที่พักอย่างยั่งยืน”

ตัวเลขที่น่าสนใจคือ 90% ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ระบุว่า มีแนวโน้มที่จะเลือก ที่พักอย่างยั่งยืน มากกว่า ไม่ว่าจะตั้งใจเลือกที่พักเหล่านั้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการจองหรือไม่ก็ตาม

ปัจจุบันมีที่พักมากกว่า 100,000 แห่งทั่วโลก ที่ได้รับป้ายสัญลักษณ์ ที่พักสำหรับเดินทางอย่างยั่งยืน บน Booking.com เพื่อยืนยันและยกย่องแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักความยั่งยืนของแต่ละที่พัก

รายงานการเดินทางอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565 ของ Booking.com รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากความคิดเห็นของผู้เดินทางกว่า 30,000 คนใน 32 ประเทศ เผยว่าเมื่อต้องพิจารณาถึงการออกเดินทาง ผู้เดินทางยังคงให้ความสำคัญกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากทริปของพวกเขามาเป็นอันดับแรก

โดย 71% ของผู้เดินทางชาวไทยระบุว่า ต้องการเดินทางอย่างยั่งยืนมากขึ้นในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ซึ่งจำนวนของผู้ที่ต้องการเดินทางอย่างยั่งยืนในปีนี้มีเพิ่มขึ้นถึง 10% เมื่อเทียบกับข้อมูลการสำรวจในปี 2564 ที่ผ่านมา

"สภาวะโลกร้อน" ส่งผลให้นักท่องเที่ยวอยากเลือก “ที่พักอย่างยั่งยืน” ด้วยเหตุนี้เอง 67% ของผู้เดินทางกล่าวว่า ความพยายามของผู้ให้บริการที่พักและบริการด้านการเดินทางในการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อความยั่งยืนนั้น มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกที่พักและตัวเลือกด้านการเดินทางแบบต่าง ๆ

เมื่อสำรวจต่อไปพบว่า 64% ของผู้เดินทางชาวไทยยืนยันว่า เคยเห็น ที่พักรักษ์โลก หรือที่พักที่มีแนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนบนเว็บไซต์ออนไลน์ด้านการเดินทางในช่วงปีที่ผ่านมา และ 73% ระบุว่าตนตั้งใจมองหาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการด้านความยั่งยืนของที่พักแต่ละแห่งก่อนที่จะทำการจอง ข้อมูลจากรายงานยังเผยให้เห็นถึงอนาคตอันสดใสของการเดินทางแบบยั่งยืน โดย 72% ของผู้เดินทางกล่าวว่า พวกเขาเคยเข้าพักในที่พักรักษ์โลก

"สภาวะโลกร้อน" ส่งผลให้นักท่องเที่ยวอยากเลือก “ที่พักอย่างยั่งยืน”

ก้าวสู่จุดเปลี่ยนของรูปแบบการเดินทาง

ระยะทางของจุดหมายที่จะเดินทางไป และวิธีที่จะเดินทางไปยังจุดหมาย และรูปแบบการเดินทาง กำลังอยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยผู้เดินทางชาวไทยก็ให้ความสำคัญกับรูปแบบการเดินทางที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน โดยข้อพิจารณาของพวกเขามีดังนี้

•      27% เลือกที่จะเดินทางไปยังจุดหมายที่อยู่ใกล้บ้านมากขึ้นเพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

•      31% ระบุว่าตนสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะและ/หรือตัวเลือกในการเช่าจักรยานในจุดหมายที่เลือกเดินทางไป

•      22% เลือกที่จะเดินทางด้วยรถไฟแทนการใช้รถยนต์สำหรับระยะทางที่ไกล

•      54% กล่าวว่ารู้สึกไม่ดีที่จะโดยสารเครื่องบินไปยังจุดหมายปลายทาง เพราะผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อต้องจองบริการด้านการโดยสารหรือเดินทาง 73% ของผู้เดินทางชาวไทย ตั้งใจมองหาข้อมูลด้านความยั่งยืน แม้อีก 24% จะเผยว่าตนไม่ได้ตั้งใจมองหาตัวเลือกการเดินทางที่ยั่งยืนมากกว่า แต่ข้อมูลด้านความยั่งยืนยังคงส่งผลต่อพฤติกรรมการจองและความพึงพอใจของลูกค้า

"สภาวะโลกร้อน" ส่งผลให้นักท่องเที่ยวอยากเลือก “ที่พักอย่างยั่งยืน”

เดินหน้าต่อบนเส้นทางสู่การเดินทางที่ยั่งยืน

ในปัจจุบันมีที่พักมากกว่า 100,000 แห่งทั่วโลกได้รับป้ายสัญลักษณ์ “ที่พักสำหรับเดินทางอย่างยั่งยืน” บน Booking.com เพื่อยืนยันและยกย่องแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักความยั่งยืนของแต่ละที่พัก ซึ่ง Booking.com ได้พัฒนามาตรฐานการรับรองเพิ่มเติมด้วยการเพิ่มจำนวนใบรับรองและป้ายกำกับพิเศษจากหน่วยงานด้านความยั่งยืนต่าง ๆ

โดยที่พักที่เข้าเกณฑ์ของใบรับรองจะได้รับป้ายสัญลักษณ์ “ที่พักสำหรับเดินทางอย่างยั่งยืน” และยังได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการโดย Global Sustainable Tourism Council (GSTC), Green Tourism และ EU Ecolabel แล้ว ขณะนี้ Booking.com ได้รวมการรับรองและป้ายกำกับพิเศษที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการโดย Green Seal, Nordic Swan Ecolabel, Green Hospitality Ecolabel, Ibex Fairstay, Fair Trade Tourism, LEED และ Edge เพิ่มเข้ามาในแพลตฟอร์มอีกด้วย

ผู้บริหารของ Booking.com ให้ข้อมูลว่า ด้วยวิกฤติด้านปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และรูปแบบการใช้ชีวิตของคนที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลักดันให้ Booking.com ทุ่มเทเพื่อชักนำให้อุตสาหกรรมการเดินทางพัฒนาไปบนเส้นทางที่รับผิดชอบ เพื่ออนาคตของแวดวงการเดินทาง

นอกจากนี้ Booking.com ยังคงดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความเป็นกลางทางคาร์บอน และได้เปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 100% แบบเต็มรูปแบบในช่วงปลายปี 2564 แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ Booking Holdings เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนจากบริษัทออนไลน์ด้านการเดินทางแห่งใดก็ตาม และทำหน้าที่เป็นกรอบแนวคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับความตั้งใจของ Booking Holdings ที่จะทำให้การดำเนินงานและบริการของบริษัท ตลอดการขับเคลื่อนแวดวงการเดินทางนั้นเป็นไปอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น

"สภาวะโลกร้อน" ส่งผลให้นักท่องเที่ยวอยากเลือก “ที่พักอย่างยั่งยืน” โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการช่วยให้บริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 95% ภายในปี 2573 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้สำเร็จภายในปี 2583

ข้อมูลเพิ่มเติมดูที่ www.bookingholdings.com/sustainability/