“ทรู” ชู 4C หลอมรวมองค์กร สร้างคนดิจิทัล สู่ Telco-Tech Company

“ทรู” ชู 4C หลอมรวมองค์กร สร้างคนดิจิทัล สู่ Telco-Tech Company

ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าสู่ Telco-Tech Company หลอมรวมวัฒนธรรม การทำงาน สร้าง Digital Citizen ชู Value ขององค์กร คือ “4C” ได้แก่ Compassion , Credibility , Co-Creation และ Courage

KEY

POINTS

  • การควบรวมกิจการของ 2 บริษัทใหญ่อย่างทรู คอร์ปอเรชั่น และ ดีแทค เมื่อ 1 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ถือเป็นหนึ่งในความท้าทายครั้งสำคัญในการหลอมรวมบริษัทที่มีการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กรแตกต่างกันให้เป็นหนึ่งเดียว
  • “ศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์” ในฐานะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล เผยว่า สิ่งแรกที่ทำคือ การการเวิร์กช้อประดับ Chief Executive และ Head of ศึกษาวัฒนธรรมองค์กร จุดเด่น และความแตกต่างเพื่อหาจุดร่วม 
  • พร้อมกับเวิร์กช้อปพนักงาน ออกมาเป็น Culture Playbook สู่ Value ขององค์กร คือ “4C” ได้แก่ Compassion , Credibility , Co-Creation และ Courage เพื่อเดินหน้าสู่ Telco-Tech Company

 

ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าสู่ Telco-Tech Company หลอมรวมวัฒนธรรม การทำงาน สร้าง Digital Citizen ชู Value ขององค์กร คือ “4C” ได้แก่ Compassion , Credibility , Co-Creation และ Courage

จากประสบการณ์หลายบทบาทหน้าที่ หลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้าอุปโภคบริโภค ค้าปลีก บริการโทรคม จนมาถึงตำแหน่งล่าสุด หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “ศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์” ไม่เพียงแค่เข้ามา Transform องค์กรเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนภาพ HR แบบเดิมๆ ไปอย่างสิ้นเชิง

 

“HR จะต้องอยู่คู่ธุรกิจ ดังนั้น HR ต้องเก่งธุรกิจ ไม่เช่นนั้นการเลือกคน การดำเนินการในองค์กรจะไม่เกิดขึ้น และไม่สามารถ Transform องค์กรได้ HR ต้องเป็น Transformer ขององค์กร” ศรินทร์ ให้สัมภาษณ์กับ “กรุงเทพธุรกิจ” ถึงการทำงานด้าน HR กว่า 12 ปี ที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

ขณะเดียวกัน การควบรวมกิจการของ 2 บริษัทใหญ่อย่างทรู คอร์ปอเรชั่น และ ดีแทค เมื่อ 1 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ถือเป็นหนึ่งในความท้าทายครั้งสำคัญในการหลอมรวมบริษัทที่มีการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กรแตกต่างกันให้เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งต้องใช้ทั้งความสามารถ การวางแผน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และพนักงาน

 

“ทรู” ชู 4C หลอมรวมองค์กร สร้างคนดิจิทัล สู่ Telco-Tech Company

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

 

“4C” สะท้อน Value ขององค์กร

ศรินทร์รา เล่าว่า สิ่งแรกที่ทำ คือ การสัมภาษณ์ผู้ถือหุ้นทั้งสองฝั่ง และเริ่มทำ Organizational Health Index (OHI) กับ McKinsey ในการเวิร์กช้อประดับ Chief Executive และ Head of ศึกษาวัฒนธรรมองค์กร จุดเด่น และความแตกต่าง จนออกมาเป็น 3 เป้าหมายสำคัญ คือ 

1. One team with trust and respect การที่เราทำงานเป็นทีมเดียวกันได้ ต้องเชื่อใจ เชื่อมั่น และเคารพในความคิดซึ่งกันและกัน 

2. Performance Driven Organization ต้องการเป็นองค์กรที่เน้นผลลัพธ์ เป้าหมายชัดเจน และกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

3. Being customer-centric เน้นความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าศูนย์กลาง

 

นอกจากนี้ ยังเวิร์กช้อปพนักงาน 4 ครั้ง เพื่อให้สะท้อนความคิดเห็นของพนักงานออกมาเป็น Culture Playbook เพราะการสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้องทำทั้งจากบนลงล่าง และล่างขึ้นบน กลายเป็น Value ขององค์กร คือ “4C” ได้แก่ 

  • Compassion ความเห็นใจซึ่งกันและกัน เห็นส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
  • Credibility เชื่อถือได้ สร้างความเชื่อมั่น มั่นใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ไม่ย่อท้อ ที่จะให้ผลลัพธ์ของเราออกมาดีที่สุด
  • Co-Creation ร่วมกันสร้างสรรค์และเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม ร่วมแรงร่วมใจกันภายในให้เป็นหนึ่ง
  • Courage กล้าคิด กล้าทำ กล้าลงมือทำสิ่งใหม่ๆ และกล้าเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ

 

“ทรู” ชู 4C หลอมรวมองค์กร สร้างคนดิจิทัล สู่ Telco-Tech Company

 

เปลี่ยนสู่ Learn-it-all Mindset

จากวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ Telco-Tech Company ดังนั้น การคัดเลือกคนเข้ามาเป็นครอบครัวของทรู คอร์ปอเรชั่น นอกจากมี Culture คือ 4C ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว “ศรินทร์รา” กล่าวว่า 6 DNA ที่เรามองหา คือ 1. คนที่มีความคิดด้านดิจิทัล และสร้างโอกาสให้เติบโตทางธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์ และต้องนำไปปฏิบัติได้ 2. เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว ต้องหาคนที่ปรับตัว เปลี่ยนแปลงได้

 

3. มี Innovative Thinking คิดใหม่ ทำใหม่ สร้างสรรค์ใหม่ 4. สามารถมีไอเดีย ลงมือปฏิบัติ ทำให้เกิดขึ้นจริงได้ 5. ต้องทำงานร่วมกับคนอื่น สร้างสรรค์งานกับคนอื่นได้ สุดท้าย 6. คนที่สร้างแรงบันดาลใจกับผู้อื่น เป็น DNA ที่เรามองหา

 

อย่างไรก็ตาม การหลอมรวมไม่เพียงแค่การปรับการทำงานร่วมกันเท่านั้น แต่ยังต้องมองถึงช่องว่างระหว่างเจเนอเรชั่น และความหลากหลายทั้งเพศ อายุ ประสบการณ์ทำงานซึ่งเติมเต็มซึ่งกันและกัน โดยปัจจุบัน ทรู คอร์ปอเรชั่น มีพนักงานประจำกว่า 10,000 คน และ Outsource อีกกว่า 5,000 คน สัดส่วนเจนฯ Y ราว 60% เจนฯ X 30% และ เจน Z 5-10%

 

“ทุกคนเก่งไม่เหมือนกัน การที่องค์กรจะดึงศักยภาพของคนมาใช้ สิ่งที่ดีที่สุด คือ ใช้ในสิ่งที่เขาเก่ง สร้างบนจุดแข็งและความชอบจะเป็นการต่อยอดที่ดีที่สุด เจนฯ Y ชอบทดลอง ทำสิ่งใหม่ ส่วนเจน X ชอบเรียนรู้ และเป็นผู้สอนที่ดี หากดึงศักยภาพของเขา บวกความรู้ใหม่เจน Y และ Z จะทำให้องค์กรไปข้างหน้าได้อย่างสวยงาม ประสบความสำเร็จ และโอกาสที่จะพลาดมีน้อย”

 

“ทรู” ชู 4C หลอมรวมองค์กร สร้างคนดิจิทัล สู่ Telco-Tech Company

 

“ศรินทร์รา” กล่าวต่อไปว่า เราต้องเปลี่ยนองค์กรจาก Know-it-all Mindset เป็น Learn-it-all Mindset ทุกอย่าง คือ การเรียนรู้และการลงมือทำ ที่นี่ไม่มีเทรนนิ่งเป็น Class Room แต่เป็น Action Based Learning ทำโปรเจกต์ เรียนออนไลน์ มีครูผู้สอน และเสริมสิ่งที่แต่ละคนขาด รวมถึงเอาดาต้ามาวิเคราะห์เพื่อให้เห็นว่าควรจะทำ Customized Learning คนในองค์กรอย่างไร

 

“เทคโนโลยีเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ทำอย่างไรให้พนักงานตามทัน โดยเรามี True Digital Academy ที่สามารถผลิต Data Scientist ได้ทุกปี รวมถึงหลักสูตร Data Champion สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ และอย่างน้อยคนในองค์กร 6,000 คน ต้องเรียน Digital Foundations คนที่ผ่าน 70% เรียกว่า Digital Talent และเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาเรียน รวมถึงให้ทุนนักศึกษาปีละ 10 ทุน”

 

ส่งต่อความคิด แลกเปลี่ยนระหว่างรุ่น

นอกจากนี้ ในส่วนของการบริหาร ยังมีหลักสูตรด้าน Leadership Power Skills โดยมี Berkeley Executive Coaching Institute มาเทรนนิ่งผู้บริหารในเรื่องของการเป็น Executive Coach และ “แพคริม” (PacRim) มาเทรนนิ่งเรื่องการส่งต่อความคิด และทำเรื่องของ Reverse Mentoring การจับคู่การแลกเปลี่ยนระหว่างเด็กรุ่นใหม่ และพี่ๆ กิจกรรม Ask Us Anything ให้พนักงานอาสาสมัคร 20 คน พูดคุยกับ CEO ในทุกเดือน และ ‘Chief, Chat, Chill’ ในการพูดคุย 2 อาทิตย์ต่อครั้ง ถึงปัญหาในองค์กรและการแก้ไข

 

รวมถึงเรื่องของ Business และ การ Transformation ขององค์กร โดยเชิญ Global Innovation Catalyst (GIC) มาทำ Learning and Development ซึ่งจะมีการ Co-Create โดยผู้บริหาร 70 คน และถ่ายทอดไปทั้งองค์กร เพื่อสร้าง Venture Mindset ในองค์กร ซึ่งจะเริ่ม 11-12 มีนาคมนี้ และการ Hackathon ใหญ่ทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดการ Transformation จากหน้างาน ช่วยตอบโจทย์การพึงพอใจของลูกค้า อีกทั้ง ในปี 2027 ตั้งเป้าว่าช็อปจะต้องเป็น Paperless ทั้งหมด

 

“ในปีนี้ เป็นปีแห่งการสร้างศักยภาพของพนักงาน การที่เราสร้างคนให้เก่งขึ้น เป็นโอกาสของธุรกิจ โดยผลักดันในเรื่องดิจิทัล ผ่าน True Digital Academy และมีการวางแผนทั้งหมดว่าใครจะต้องเรียนอะไรบ้าง หลักสูตรอะไรบ้าง เพื่อเป็น Digital Citizen ขององค์กร โดยตั้งเป้าว่าจะมี Developer 200 คนในองค์กร ในปี 2026 และมี Digital Citizen มากกว่า 1,000 คน ในปี 2027”

 

“ทรู” ชู 4C หลอมรวมองค์กร สร้างคนดิจิทัล สู่ Telco-Tech Company

 

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

นอกจากการพัฒนาศักยภาพคนทำงานและการหลอมรวมให้เป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว การดูแลในเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดียังเป็นสิ่งสำคัญ “ศรินทร์รา” ต้องมองว่าอะไรที่เป็น Health and Well-Being ของพนักงาน ในยุคใหม่พนักงานมองหา Good Work , Life Balance และ โอกาสในการเรียนรู้ (Learning Opportunities)

 

เพราะฉะนั้น อันดับแรก คือ Health and Well-Being มีการรีโนเวทตึกใหม่ ชั้น 13-14 ทำฟิตเนสเซ็นเตอร์ ลงทุนอุปกรณ์ออกกำลังกาย ห้องพิลาทิส ห้องวัดสมรรถภาพร่างกาย ลู่วิ่ง ห้องจักรยาน สนามบาส ห้องกายภาพบำบัด ห้องสปา ฟรี รวมทั้งร้านทำผมราคาถูกซึ่งช่วยผู้ประกอบการตั้งแต่ตอนโควิด-19 ไม่คิดค่าเช่า ค่าน้ำค่าไฟ

 

นอกจากนี้ ยังมีห้อง Nap Room ให้พนักงานได้งีบระหว่างวัน ห้องละหมาด ห้องอเนกประสงค์ ร้านสะดวกซื้อ น้ำ RO เป็นน้ำบริสุทธิ์ให้กดฟรี ส่งเสริมให้พนักงานนำขวดหรือแก้วมาใช้เป็นการลดพลาสติกในองค์กร

 

ขณะเดียวกัน ยังมีสวัสดิการให้ผู้หญิงลาคลอดได้ 6 เดือน โดยจ่ายเงินเดือนเต็ม มีห้องเลี้ยงเด็ก ห้องให้นม ตู้แช่นม ผู้ชายลาไปช่วยคุณแม่เลี้ยงลูกได้ 7 วัน ลาบวชได้ตามหลักศาสนา 30 วัน ลาผ่าตัดแปลงเพศได้ และ LGBTQ+ สามารถลาแต่งงาน ลาไปรับบุตรบุญธรรมได้ รวมถึง ประกันสุขภาพ โปรแกรมดูแลพิเศษ 3 โรคร้าย โดยครอบครัวสามารถซื้อประกันสุขภาพได้ในราคาที่ถูกกว่าตลาด และสามารถเข้ามาใช้ฟิตเนสได้อีกด้วย

 

“ทรู” ชู 4C หลอมรวมองค์กร สร้างคนดิจิทัล สู่ Telco-Tech Company