กรมควบคุมโรค เตือน ควันบุหรี่ไฟฟ้า มีฝุ่นจิ๋ว PM 1.0 ทำลายปอด

กรมควบคุมโรค เตือน ควันบุหรี่ไฟฟ้า มีฝุ่นจิ๋ว PM 1.0 ทำลายปอด

กรมควบคุมโรค เตือนอันตรายของควันบุหรี่ไฟฟ้า มีฝุ่นจิ๋ว PM 1.0 มากถึง 98% ที่สามารถเข้าสู่กระแสเลือดและปอด ทำให้การทำงานของปอดบกพร่อง

วันนี้ (10 ธ.ค. 66) นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า "ควันบุหรี่ไฟฟ้า" นอกจากจะมีนิโคตินปริมาณสูง สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย สารโลหะหนัก และสารเคมีก่อมะเร็งแล้ว ยังมีฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถแทรกซึมเข้าสู่ปอดได้ง่าย

จากผลการศึกษาในประเทศจีน โดยทดลองวัดปริมาณฝุ่นละอองจากควันบุหรี่ไฟฟ้าภายในห้องที่มีคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมของห้อง พบฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก ทั้ง PM 10, PM 2.5 และ PM 1.0 โดยเฉพาะ PM 1.0 พบในควันบุหรี่ไฟฟ้ามากถึง 98% นอกจากนี้ หากฝุ่นละอองเหล่านี้ โดยเฉพาะ PM 1.0 ที่มีขนาดเล็กกว่า PM 2.5 เป็น ฝุ่นละอองจิ๋ว ที่มีขนาดไม่เกิน 1 ไมครอน เพราะอนุภาคขนาดเล็กมากที่สามารถเข้าสู่กระแสเลือดและปอดได้ หากสะสมไปเรื่อย ๆ ทำให้การทำงานของปอดบกพร่อง เกิดการอักเสบ และเกิดความเป็นพิษต่อยีนในเซลล์ต่างๆ เป็นสาเหตุของหอบหืด หลอดลมอักเสบ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง พังผืดในปอด รวมถึงก่อให้เกิดมะเร็งปอดได้
 

นายแพทย์ธงชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า การฝ่าฝืนสูบบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะถือเป็นความผิดตามกฎหมาย มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษ พิษภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงการเลิกสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค โทร : 0 2590 3850