‘Siriraj Health Bot’ บริการหมอ AI ตอบ-วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ

‘Siriraj Health Bot’ บริการหมอ AI ตอบ-วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ

ศิริราช เปิดตัว ‘Siriraj Health Bot’ บริการหมอ AI ตอบ-วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ อำนวยความสะดวกผู้ป่วย - ลดการเดินทางมาโรงพยาบาล นำร่องให้บริการโรคทางตาเป็นกลุ่มแรก ฟรี!!

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปัจจุบันทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการวางรากฐานและแนวทางเพื่อสร้างระบบการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้บริการของศิริราชมาโดยตลอด และเพื่อสอดรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้น

ทางคณะฯ จึงได้มีการขยายการให้บริการผ่านรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงคิดค้น วิจัย พัฒนานำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้ทางด้านการบริการทางการแพทย์อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อรองรับประชาชนได้ในวงกว้าง และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานได้อย่างสูงสุด ลดความแออัดในการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

อย่ามองข้าม! 'โรคใกล้ตัว' ผู้หญิงยุคใหม่ ตรวจสุขภาพก่อนสาย

'หัวใจสลาย' อกหัก เสียใจ เศร้าใจ เครียดรุนแรง อันตรายถึงชีวิตได้

 

5 ฟังก์ชั่น ตอบปัญหา ดูแลสุขภาพ

สำหรับ 'ศิริราช เฮลท์ บอท' (Siriraj Health Bot) ให้บริการเกี่ยวกับการให้ข้อมูลโรคและอาการวิทยาเบื้องต้นเพื่อคลายความกังวล และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลด้วยตัวเอง ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นได้รวดเร็ว นำไปสู่การตัดสินใจดำเนินการเพื่อเข้าสู่กระบวนการการรักษาต่อไปได้ทันเวลา

การพัฒนาระบบตอบกลับอัตโนมัติหรือ Chatbot จะทำการสื่อสารกับผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) โดยหมอเซเร (SaeRé) ที่ถูกสร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถสนทนาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอาการที่ตนเองหรือบุคคลในครอบครัวที่มีความผิดปกติเบื้องต้น เพื่อทำการประเมินความเสี่ยง

‘Siriraj Health Bot’ บริการหมอ AI ตอบ-วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ

โดยในระยะแรกจะเปิดให้บริการสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคตาหรือจักษุวิทยาเป็นกลุ่มแรก  โดยระบบ Line Chatbot ได้ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ประกอบด้วยการใช้งาน 5 ฟังก์ชั่น 

  1. ตรวจสุขภาพด้วยตัวท่านเอง
  2. ปรึกษาหมอ SaeRé
  3. ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
  4. โครงการบางกอกน้อยโมเดล 
  5. ร่วมตอบแบบสอบถามปัญหาสุขภาพ

 

Siriraj Health Bot เข้าถึงการดูแลสุขภาพ

“คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านการแพทย์ พร้อมยกระดับคุณภาพสังคมและชีวิตให้แก่ประชาชน ในการเข้าถึงข้อมูล ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยตนเอง ซึ่ง Siriraj Health Bot (ศิริราช เฮลท์ บอท) นับเป็นอีกหนึ่งกลไกลสำคัญที่ออกมารองรับกลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัย พร้อมให้คำปรึกษาทางด้านโรคและอาการเบื้องต้นเพื่อคลายความวิตกกังวลกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ทันใจ” ศ.นพ.อภิชาติ กล่าว

สามารถใช้บริการ Siriraj Health Bot  ได้แล้วที่แอปพลิเคชันไลน์  LINE Official Account @sirirajhealthbot และคลิกลิงก์ http://bit.ly/47bIdvD 

‘Siriraj Health Bot’ บริการหมอ AI ตอบ-วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ