เทรนด์ดูแลสุขภาพ 'ยุคใหม่' 18ปีลดน้ำหนัก-ฝังเข็มแก้โรคทำงาน

เทรนด์ดูแลสุขภาพ 'ยุคใหม่' 18ปีลดน้ำหนัก-ฝังเข็มแก้โรคทำงาน

อายุเฉลี่ยของคนที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมน้ำหนักนั้น เปลี่ยนไปมากจากเดิมคนมักให้ความสนใจเรื่องน้ำหนักที่อายุเฉลี่ยประมาณ 25 ปีขึ้นไป แต่ปัจจุบันเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ 18 ปี

Keypoint:

 • ธุรกิจกลุ่มเวลเนสและแอนไทเอจจิ้ง อีกหนึ่งเทรนด์สุขภาพที่มาแรงติดต่อกันหลายปี เนื่องด้วยกระแสการรักสุขภาพของผู้คน และประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุที่ต้องดูแลสุขภาพมากขึ้น
 • APEX Wellness  ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชะลอวัยและรูปร่างครบวงจร เสิร์ฟเทคโนโลยีชะลอวัยให้แก่คนทุกเจน ซึ่งในปัจจุบันไม่ใช่เพียงผู้สูงอายุ หรือวัยทำงานที่ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพ รูปร่าง ชะลอวัย แต่เด็กอายุ 18 ปี ก็เริ่มเข้าสู่วงการลดน้ำหนัก
 • การดูแลสุขภาพ เริ่มต้นได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งการกิน การใช้ชีวิต การออกกำลังกาย แต่จะยิ่งดีกว่าหากได้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คอยช่วยเหลือให้การชะลอวัย การลดน้ำหนัก การรักษาออฟฟิศซินโดรมที่ตรงจุด เห็นผลชัดเจน

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระบุว่าผู้สูงอายุคนไทยเพิ่มขึ้นปีละ 5 แสนคน และคาดว่าในปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ โดยจะมีผู้สูงอายุ 1 คน ต่อประชากร 5 คน 

จากผลสำรวจของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่อง Aging Society ชี้ให้เห็นว่า กลุ่มประชากรอายุ 48-57 ปี ในปัจจุบันซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้สูงอายุในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า พบว่า 30 % มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 60,000 ถึง 100,000 บาท และมีอัตราการออมและการลงทุนสูงถึง 25 % ของรายได้ แสดงให้เห็นว่าการมาของสังคมผู้สูงอายุจะก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักที่นักการตลาดต้องให้ความสำคัญ ทำความเข้าใจทั้งทัศนคติและพฤติกรรม 

เทรนด์ดูแลสุขภาพ 'ยุคใหม่' 18ปีลดน้ำหนัก-ฝังเข็มแก้โรคทำงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

สูตรลดน้ำหนักอย่างไรให้เห็นผล ไม่คลั่งผอม น้ำหนักลด สุขภาพดี

'โรคอ้วน' ต้องรู้ 'ผ่าตัดกระเพาะ' ดีหรือไม่ เหมาะกับใคร ?

ทริค!! ดื่ม-ดริงก์ อย่างไร? ไม่ให้อ้วน แผนลดน้ำหนักต้องเดินหน้าต่อ

ทบทวนอีกที "ขวดน้ำ" ตากแดดร้อนนานๆ มีสารอันตรายปนเปื้อนหรือไม่?

 

ฟื้นฟูสุขภาพเน้นดูแลมากกว่ารักษา

ขณะเดียวกันหลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้คนทุกเพศ ทุกวัยหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น ไม่อยากแก่ และอยากให้ร่างกายมีความแข็งแรง สุขภาพดี นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ เทคโนโลยีชะลอวัยต่างๆ จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ผู้คนให้ความสนใจ

เป็นโอกาสของ ‘APEX Wellness -เอเพ็กซ์ เวลเนส’ ภายใต้บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชะลอวัยและรูปร่างครบวงจร เสิร์ฟเทคโนโลยีชะลอวัย เปิดสาขาใหม่ ‘อโศก’ แลนด์มาร์กสุขภาพองค์รวมที่ได้มีการนำนวัตกรรมทั้งด้านฟื้นฟู ชะลอวัย ดูแลกล้ามเนื้อกระดูกและข้อโดยไม่ต้องผ่าตัด และการดูแลสุขภาพและรูปร่าง เพื่อรองรับบริการกลุ่มลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างชาติ

เทรนด์ดูแลสุขภาพ 'ยุคใหม่' 18ปีลดน้ำหนัก-ฝังเข็มแก้โรคทำงาน

'นพ.ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์'  แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม APEX Wellness กล่าว แนวทางการฟื้นฟูสุขภาพแนวใหม่ มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพโดยหาสาเหตุของโรคและปัญหาสุขภาพ ไม่ใช่เพียงการรักษาอาการที่แสดงออกมาในขณะนั้น

จึงต้องพิจารณาผู้ป่วย ผู้เข้ามาใช้บริการดูแลสุขภาพอย่างรายละเอียด ตั้งแต่ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างละเอียด การรับประทานอาหาร รูปแบบการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสร้างแผนการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับตนเอง นำไปสู่การวินิจฉัยและวางแผนแนวทางในการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคล

เทรนด์ดูแลสุขภาพ 'ยุคใหม่' 18ปีลดน้ำหนัก-ฝังเข็มแก้โรคทำงาน

 

ตลาดธุรกิจเวลเนสเติบโตก้าวกระโดด

ทั้งนี้ ภาพรวมตลาดตั้งแต่ปี 2566-2569 ธุรกิจกลุ่มเวลเนสและแอนไทเอจจิ้งจะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของทั้งผู้รับบริการที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพขยายอย่างมาก กระตุ้นกลุ่มผู้ประกอบการเล็งเห็นโอกาสในการทำธุรกิจด้านนี้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาต่อยอดกันมากขึ้น ทำให้ผู้รับบริการได้รับผลประโยชน์ในการเลือกใช้บริการได้หลากหลายและได้รับบริการทางสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นไปอีก

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ณ วันที่ 3 มกราคม 2566) ระบุว่าประเทศไทยมีธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ หรือที่นิยมเรียกว่า Wellness Business ที่จัดตั้งในรูปแบบนิติบุคคลและคงอยู่จำนวน 2,581 ราย ทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 17,272.93 ล้านบาท แบ่งเป็น 3 ประเภทธุรกิจ ได้แก่

1) ธุรกิจสปาและนวด จำนวน 1,422 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 8,386 ล้านบาท จัดตั้งใหม่ในปี 2565 จำนวน 142 ราย ทุนจดทะเบียน 292 ล้านบาท

2) ธุรกิจกายภาพบำบัด จำนวน 151 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 1,598 ล้านบาท จัดตั้งใหม่ในปี 2565 จำนวน 36 ราย ทุนจดทะเบียน 79 ล้านบาท

3) ธุรกิจฟิตเนส จำนวน 1,008 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 7,287 ล้านบาท จัดตั้งใหม่ในปี 2565 จำนวน 94 ราย ทุนจดทะเบียน 185 ล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตและฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

เทรนด์ดูแลสุขภาพ 'ยุคใหม่' 18ปีลดน้ำหนัก-ฝังเข็มแก้โรคทำงาน

การดูแล-รักษาสุขภาพ ไม่มีสูตรสำเร็จ

แนวโน้มด้านการดูแลสุขภาพมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมคนเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพมากเริ่มจากการดูแลภายในเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันจากไวรัสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ศาสตร์การชะลอวัย หรือ Anti-Aging จึงเป็นศาสตร์ทางการแพทย์ที่ดูแลสุขภาพจากภายใน ไม่ใช่ได้ผลแค่การชะลอวัยแต่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน

ธุรกิจWellness มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งปัจจุบันมูลค่าตลาดประมาณแสนล้านบาทต่อปี ภายในปี 2566 นี้ APEX Wellnessได้ตั้งเป้าเติบโตประมาณ 20 % โดยแบ่งเป็นลูกค้าคนไทย 50 % และ ต่างชาติ 20 % เพราะขณะนี้คนไทยให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพอย่างมาก ได้ขยายสาขา APEX Wellness -เอเพ็กซ์ เวลเนส อโศก ซึ่งจะรองรับบริการทรีตเมนต์จำนวนกว่า 10 ห้อง ใส่ใจการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดระดับพรีเมี่ยม กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หญิง 60% และผู้ชาย 40 % ระดับอายุเฉลี่ยตั้งแต่ 35-60 ปีรองรับลูกค้าต่างชาติ อาทิ กลุ่มอาหรับ จีน เวียดนาม และสิงคโปร์ เป็นต้น

“การดูแลสุขภาพนั้น ต้องยอมรับว่าไม่มีสูตรสำเร็จ แต่ต้องเป็นการดูแลเฉพาะบุคคล ซึ่งแต่ละคนจะมีร่างกาย สุขภาพที่แตกต่างกันออกไป และในปัจจุบัน ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย ศูนย์ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อโดยไม่ต้องผ่าตัด การรักษาที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและแนวทางการรักษาที่ได้มาตรฐาน เพื่อวินิจฉัยและใช้แนวทางในการรักษาอย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคล ดังนั้น อยากให้ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพมาดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค หรือหากเกิดโรคขอให้มาปรึกษาแพทย์เพื่อจะได้รักษาอย่างตรงจุด เห็นผลชัดเจน”นพ.ต่อศักดิ์ กล่าว

เทรนด์ดูแลสุขภาพ 'ยุคใหม่' 18ปีลดน้ำหนัก-ฝังเข็มแก้โรคทำงาน

คนไทยลดน้ำหนักตั้งแต่อายุ 18 ปี

'พญ.ธนัชพร ลาภาธารกุล' แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ กล่าวว่าอายุเฉลี่ยของคนที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมน้ำหนักนั้น เปลี่ยนไปมากจากเดิมคนมักให้ความสนใจเรื่องน้ำหนักที่อายุเฉลี่ยประมาณ 25 ปีขึ้นไป แต่ปัจจุบันเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ 18 ปี ซึ่งจากประสบการณ์ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการกินที่เปลี่ยนไป ประเภทของอาหาร กระแสบริโภคนิยม การขยับร่างกายลดลง ไลฟ์สไตล์ที่สะดวกสบายมากขึ้น ความเครียด การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุที่ทำให้จำนวนประชากรมีภาวะอ้วนลงพุงสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

“การลดน้ำหนักภายใต้การดูแลโดยแพทย์ เป็นจิ๊กซอว์สำคัญ โดยขั้นตอนการรักษา แพทย์จะเริ่มสอบถามประวัติและตรวจร่างกายเบื้องต้นเพื่อหาสาเหตุให้ได้ก่อน จากนั้นมีการตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการใช้เทคโนโลยีในการตรวจวิเคราะห์ และสู่ขั้นตอนการเริ่มวางแผนการรักษา ซึ่งจะต้องดูแลตั้งแต่การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ นับว่าเป็นการดูแลสุขภาพและรูปร่างแบบองค์รวมอย่างเห็นผล”พญ.ธนัชพร กล่าว

เทรนด์ดูแลสุขภาพ 'ยุคใหม่' 18ปีลดน้ำหนัก-ฝังเข็มแก้โรคทำงาน

ในส่วนของผู้ที่ใช้วิธีลดน้ำหนักด้วยตนเอง ไม่ว่าจะการอดอาหาร การออกกำลังกายอย่างหนัก หรือการตามเทรนด์ลดน้ำหนัก ทั้ง IF (Intermittent Fasting) คีโต การทาน The Plant-Based Diet หรือการทานอาหารเสริม เช่น โปรตีน โพรไบโอติก ทุกรูปแบบล้วนมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับบุคคล แต่การจะลดน้ำหนักให้เห็นผลต้องพิจารณาจากสาเหตุที่ทำให้หนักหนักเพิ่มและเหมาะสมกับคนๆ นั้น เพื่อการลดน้ำหนักที่ปลอดภัยและเห็นผล

ฝังเข็มตะวันตกลดปัญหาคนวัยทำงาน

'พจ.วิศรุต จิตร์ศิริ' แพทย์ผู้ชำนาญการด้านฝังเข็มตะวันตก กล่าวว่าว่าคนวัยทำงาน และวัยเรียนมีอาการออฟฟิศซินโดรม ปวดกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆ เช่น คอ บ่า ไหล สะบัก จากการนั่งทำงาน หรือการกดหน้ากดโทรศัพท์มือถือ การใช้คอมพิวเตอร์ทำงานเป็นเวลานานๆ รวมถึงการเล่นกีฬา อุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งการรักษาด้วยเทคนิค Dry Needling หรือฝังเข็มตะวันตก เพื่อดูแลปัญหาการนั่งทำงานผิดท่า จึงรวดเร็วและสำคัญ บวกกับความเชี่ยวชาญและความแม่นยำโดยแพทย์ผู้ชำนาญ

เทรนด์ดูแลสุขภาพ 'ยุคใหม่' 18ปีลดน้ำหนัก-ฝังเข็มแก้โรคทำงาน

“การฝังเข็มตะวันตก เป็นการนำเข็มไปสะกิดให้ จุดTrigger Point ที่ล็อคอยู่คลายตัวออก จึงทำให้คนไข้ส่วนหนึ่งรู้สึกได้ทันทีว่าอาการปวดลดลง และเป็นการใช้เวลาเพียงประมาณ 5-10 นาที ซึ่งในการรักษาด้วยการฝังเข็มให้ผลการรักษาดีเทียบเท่า หรือ มากกว่าการใช้ยา โดยปลอดภัย และ ไม่ต้องเสี่ยงต่อผลข้างเคียงจากยา แต่ต้องรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น” พจ.วิศรุต กล่าว

เทรนด์ดูแลสุขภาพ 'ยุคใหม่' 18ปีลดน้ำหนัก-ฝังเข็มแก้โรคทำงาน เทรนด์ดูแลสุขภาพ 'ยุคใหม่' 18ปีลดน้ำหนัก-ฝังเข็มแก้โรคทำงาน